Terra Roja a Santa Coloma: institut en vaga per defensar el seu pla contra la COVID-19

L’assemblea de treballadores opta per una vaga parcial i indefinida cada dimecres de 12:30 fins a les 14:30 hores.

L’Assemblea de treballadores del Terra Roja informen:
– La concentració de dimecres 21 d’octubre serà a les 14:30 a les portes de l’institut.
– L’inici de la Vaga parcial i indefinida serà dimecres 28 d’octubre.

Els i les treballadores de l’institut Terra Roja de Santa Coloma de Gramenet defensen el pla semipresencial de prevenció a la COVID-19 del centre davant del Departament d’educació amb una vaga per instar l’administració a iniciar una negociació.

·El pla semipresencial de la direcció del centre tenia un ampli consens entre treballadors i famílies abans que fos declinat per instàncies superiors.

photo5796365344900756533.jpg

Santa Coloma de Gramenet, 6 d’octubre de 2020. L’Assemblea de treballadores de l’Institut Terra Roja finalment ha decidit exercir el seu dret a vaga cada dimecres de manera indefinida arrel de la negativa del Departament d’educació de respectar el pla del centre de prevenció de la COVID-19. La vaga, que es durà a terme de manera parcial —de 12:30 a 14:30—, vol defensar el pla dissenyat per la direcció on s’optava per fer un inici de curs semipresencial. Aquest model, que es va dur a terme amb èxit les tres primeres setmanes de curs, va rebre un ampli suport de tota la comunitat educativa —famílies, alumnat, PAS i docents—.

Els treballadors demanen que el departament realitzi una avaluació del Pla d’obertura inicial — que es va aplicar fins el dia 5— amb criteris sanitaris, pedagògics i d’adequació a l’entorn social. Afegeixen que, en el cas que aquest pla no es consideri oportú, es proveeixin els recursos, humans i materials, i es facilitin els espais necessaris per garantir les mesures sanitàries en el model de presencialitat completa. Finalment, en el cas que no es pugui garantir ni aplicar aquestes condicions, es demana tornar a l’aplicació del Pla d’obertura dissenyat per la direcció fins que la situació sanitària i socioeducativa permeti canviar d’escenari.

La direcció plantejava tres escenaris: presencialitat absoluta —amb la totalitat de l’alumnat a l’aula—, ensenyament híbrid — amb 15 alumnes per aula— i confinament. Finalment es va optar per iniciar el curs en l’escenari híbrid que consisteix en dividir cada classe en dos grups que assisteixen al centre 3 hores al dia de manera alterna. La resta d’hores segueixen rebent l’atenció pedagògica telemàtica per part del professorat, que compta amb hores lectives al seu horari per a la docència no presencial. D’aquesta manera es garanteix l’assistència diària al centre de l’alumnat i el seu dret a l’educació i, al mateix temps, es redueix a la meitat el risc de contagi i se segueixen de manera estricta les indicacions sanitàries del propi Departament. Per altra banda, aquest pla pretén prevenir l’absentisme digital —patit greument durant el confinament— preparant l’alumnat progressivament en l’aprenentatge telemàtic. En aquest sentit, el centre va fer un esforç, en hores i recursos, per dotar a tot l’alumnat d’equipament digital per a l’aprofitament de les hores lectives no presencials.
La inspecció educativa de la zona, que no s’havia pronunciat des de l’inici de curs, va decidir que el centre educatiu tornés a realitzar classes presencials amb tots els grups alhora a partir de dilluns 5. Fruit d’aquesta situació, els treballadors i treballadores del centre han optat per exercir el seu dret a vaga.

L’Institut Terra Roja és un centre de màxima complexitat amb uns 500 alumnes. El context socioeducatiu on es troba el centre és divers i complex. Malgrat la mancança crònica de recursos públics, el Projecte Educatiu de centre i la implicació del professorat estan aconseguint uns resultats pedagògics i de convivència molt positius en l’alumnat i en l’entorn.

Assemblea de Treballadores del Terra Roja.