Titulacions requerides per accedir a les especialitats de Pedagogia Terapèutica i Orientació Educativa a partir del curs 2022-2023

Pel que fa a l“Informe sobre les titulacions requerides per accedir a les especialitats de (EES) Pedagogia Terapèutica, del cos de Mestres (597) i (PSI) Orientació Educativa, del cos de Secundària (590)a partir del curs 2022-2023”, segons els aclariments i especificacions demanats a la Mesa Sectorial de Personal Docent:

  • Les persones que ja estan en possessió d’una titulació o estan matriculades en estudis que fins ara permetien exercir les especialitats d’EES i PSI, podran exercir aquestes especialitats sempre i quan s’inscriguin a la borsa abans del 31/10/2023
  • Les persones interines i substitutes que tenen aquestes titulacions i han treballat o estan treballant en l’actualitat en aquestes especialitats, podran continuar-ho fent.
  • Les persones que actualment tenen activades les especialitats, però no les han exercit mai, podran exercir-les en el futur.