TRAMITACIÓ DE L’ATUR PER ALS MESTRES/PROFESSORS

• Per tenir dret a prestacions de l’INEM heu de tenir més de 180 dies cotitzats a la Seguretat Social.

• Teniu 15 dies hàbils, a partir de l’endemà de la finalització del nomenament, per a fer els tràmits a l’INEM.

1- Professorat que No tindrà nomenament al mes de juliol i haurà de demanar l’atur:

El personal substitut que no tingui 6 mesos treballats durant aquest curs (01-09-2007 a 30-06-2008) haurà de demanar la documentació a l’acabar el nomenament. (model de sol.licituds a www.gencat.cat/educacio)

• Haureu de presentar la credencial conforme heu acabat la substitució i demanar seguidament, i per escrit, la documentació per l’atur.

2- Professorat que tindrà un nomenament el mes de juliol i podria demanar l’atur per l’agost:

El personal substitut que compleixi tots i cadascun d’aquests requisits:

A) El personal substitut que tingui 6 mesos treballats durant aquest curs (01-09-2007 a 30-06-2008)

B) D’aquests 6 mesos, almenys un dia s’ha d’haver treballat a partir de l’1 d’abril de 2008.

C) El personal afectat haurà de realitzar durant el mes de juliol, llevat que s’hagi presentat a les oposicions, un curset de formació, de qualsevol durada i nombre d’hores. Haurà de presentar el certificat corresponent al curset a la Secció de Gestió de Personal Docent abans del 30 de setembre.

El mes de nomenament comptarà com a servei actiu i per tant si es vol treballar en altre lloc durant el juliol, s’haurà de demanar la compatibilitat al Departament d’Educació.

• Haureu de presentar la credencial conforme heu acabat la substitució i demanar seguidament, i per escrit, la documentació per l’atur.

Molt important: recordem als substituts que, si estan cobrant alguna prestació d’atur per l’INEM o bé per la Seguretat Social (en el cas de baixa per malaltia), hauran de comunicar a qualsevol d’aquest organismes que durant el mes de juliol tindran un nou nomenament, amb la finalitat de no cobrar i evitar una sanció. Per tant, abans del dia 4 de juliol hauran de tornar a fer una segona sol·licitud per demanar la documentació per a l’atur del nomenament corresponent al mes de juliol.

– Tot el personal acollit a l’acord té un nomenament, com a mínim, fins a 31 d’agost de 2008, i per tant, NO han de demanar la documentació per l’atur.

image_pdfimage_print