Trobada de plataformes i moviments de comunitat educativa dissabte 6 d’abril a les 11h, a l’escola Jovellanos

* Cartell