Una flor no fa estiu. Per un creixement sostingut del pressupost educatiu que permeti atendre l’alumnat

170907-comunicat_muce_inici_curs_2017-2018.pdfMUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa). Un any més seguim exigint trencar la dinàmica d’aquests darrers anys, quan el departament aplicava decisions unilaterals, sense consensuar amb la comunitat educativa. L’acord i el pacte amb els i les representants de la comunitat educativa en tots els àmbits ha de servir per construir la millor educació com a condició de construir el millor país.

Continua sense donar-se resposta a les principals dificultats del sistema educatiu català ni s’han marcat les línies de recuperació que són necessàries.

Si l’educació és una prioritat cal que el Govern ho demostri amb fets.

La pressió de la comunitat educativa va ser clau per aconseguir algunes mesures per a la millora de les plantilles, de l’equitat i l’educació inclusiva, però quedem lluny d’una planificació pública i seriosa per acabar amb la segregació dels alumnes, que aposti per la inclusió i l’equitat.

Continuem remarcant que el pes relatiu d’Educació dins el pressupost s’ha reduït des del 2010. I en relació amb el PIB, també. Abans de les retallades l’educació era un 3% del PIB.

Som encara dels territoris de l’Estat Espanyol i d’Europa amb menys inversió pública en educació.

Des del MUCE exigim responsabilitat al Govern i als grups parlamentaris per tal de tenir un pressupost expansiu per l’any 2018. L’educació no es pot permetre perdre un any més.