Valoració de la Vaga del 25 i 26 de Gener per part de les companyes Bressol de CGT CEB-IMEB

DEFENSEM L’EDUCACIÓ I LA SANITAT. 

La setmana passada hem tornat a sortir als carrers, aquesta vegada a més, hem anat de la mà amb sanitat sota el lema “Sense sanitat estem morts, sense educació no hi ha futur”

per tant, aquestes han estat unes jornades de vaga  i mobilització amplies en defensa dels nostres serveis públics.

Estem exigint i defensant  un sistema d’Educació i Sanitat públic i de qualitat.  Com a titular queda lluït,  però que hi ha al darrere d’aquest en el cas de les escoles bressol de l’Ajuntament de Barcelona?

Les escoles bressol com a part del sistema educatiu públic hem estat al carrer per continuar fent visible la nostra etapa educativa. La importància de l’etapa vital dels zero als tres anys, trencant amb la construcció d’una etapa preparatòria a altres etapes educatives i  continuant en la construcció d’un argumentari pedagògic d’acord amb els drets de la petita infància. 

Hem sortit al carrer per deixar constància de les mancances que pateixen les escoles bressol i l’insostenible de la situació fent visible com es perpetua aquest model quantitatiu i l’extenuació de les  professionals que hi treballem. 

En aquestes dues jornades de vaga hem tornat a fer visible el 0-3, hem tornat a sortir als mitjans de comunicació i ho hem fet juntes!

Dimecres 25

La vaga se centralitzava a Barcelona i els carrers i les places estaven de gom a gom. 

Dijous 26

La vaga era descentralitzada, les mobilitzacions eren arreu del territori. Bressol vam trobar-nos a l’IMEB per deixar palès tot allò que sostenim i exigim. 

Registrem instància a l’IMEB sobre la vulneració del dret a Vaga substituint-nos. Fem parlaments i càntics davant l’IMEB. Fem columna amb companyes de l’assemblea de Sants cap el Departa,ment

Les escoles bressol continuem i continuarem reclamant qualitat per la petita infància  i les persones que hi treballem. 

Mentre el discurs polític se centri en el nombre d’escoles i places que s’ofereixen, continuarem situant la qualitat com a centre del conflicte. La qualitat educativa i la qualitat de condicions per infants, famílies i les professionals. 

Les persones que estan al capdavant de les institucions continuen amb discursos vuits d’acció sobre la importància de l’etapa educativa i vital de les persones de zero a tres anys, però a les escoles bressol els infants estan en unes condicions molt desfavorables per al seu desenvolupament i les seves necessitats concretes en aquest moment de vital. 

L’evidència d’això ( entre altres ) són les ràtios desproporcionades, que a més, en lloc de ser reduïdes, és van elevar al 2013 i d’aleshores ençà, estan essent perpetuades. 10 ANYS! La falta de recursos humans per atendre els infants que necessiten  un suport educatiu específic. Oferir mitja hora al dia, amb personal no especialitzat és un pedaç i una falta de respecte per infants, famílies i professionals. 

Les professionals que treballem a les escoles bressol de l’Ajuntament de Barcelona necessitem  mesures urgents, estem extenuades i continuem exigint: 

 • Reconeixement, regulació i responsabilitat de l’etapa per part del Departament  d’Educació.  Som etapa educativa!
 • Finançament suficient i equitatiu per part de la Generalitat.
 • Gestió directa de tots els serveis de totes les escoles bressol i llars d’infants públiques. 
 • Creació de places públiques suficients en relació a la demanda de la població, planificat  amb un mapa escolar real.  
 • Elaboració d’un nou Decret que reguli l’etapa del 0-3, establint uns mínims d’obligat  compliment per tot el territori.
 • Ràtios dignes. Actualment, tenim 0-1 any 8 / 1-2 anys 13/ 2-3 anys 20, i les  recomanacions europees són de 4 / 6 i 8.
 • Jubilació als 60 anys.
 • Garantir la possibilitat d’adaptar el lloc de treball quan sigui necessari. 
 • Dotar de més personal les escoles, augmentant la plantilla de mestres i dotant de  consergeria tots els centres.  
 • Substitucions des del primer dia.
 • Més hores de coordinació i gestió per tal de poder garantir un model real de qualitat  basat en la democràcia de centres i el debat pedagògic.  
 • Personal qualificat per garantir que l’escola sigui inclusiva i poder dur a terme  l’acompanyament i el suport necessari a tots els infants amb NESE.
 • Finançament per oferta formativa adequada a l’etapa educativa.  

Seguim!