Instància incompliment decret 282/2006

Tal com vàrem explicar-vos en el comunicat del passat 25 de març que feia referència a la reunió de la Mesa IMEB que vam tenir amb l’administració, des de CGT vam denunciar que a les escoles bressol de Barcelona incompleix un article del Decret 282/2006, que regula el primer cicle d’educació infantil, concretament es vulnera l’article 11.

Decret 282/2006.

Article 11. Nombre i qualificació dels professionals.
(…)
“El nombre mínim de professionals en presència simultània ha de ser igual al nombre de grups en funcionament simultani més un, incrementat en un de més per cada 3 grups.”


–> Exemple: Les escoles de 6 estances haurien de tenir en tot moment 9 professionals.

Ja que en la reunió, malgrat la nostra reclamació, no es va mostrar gens d’interès a solucionar aquest fet, vam decidir presentar una instància sol·licitant que de manera urgent es faci una revisió d’aquesta situació i es doti dels recursos necessaris a les escoles per tal que en tot moment hi hagi el nombre de professionals que per llei s’estableix. Com podreu veure a continuació aquesta instància ha estat adreçada a: Ada Colau, Alcaldia de Barcelona; Pau Gonzàlez, regidor d’Educació i del districte de l’Eixample; Maria Truñó Salvadó, Comissionada d’Educació; Jordi Sánchez Masip, Gerència de l’Institut Municipal d’Educació.

Esperem rebre una resposta clara ben aviat, ja que la situació i el fet així ho requeriex.