Acord de noves mesures sobre la gestió de la llista per a cobrir substitucions a primària

L’actual situació profundament deficitària del sistema educatiu públic per a poder garantir la cobertura de mitges jornades i altres substitucions curtes a Primària (quan encara no ha començat el període de màxima incidència de malalties), ha portat el Departament i els sindicats CCOO i UGT a acordar una sèrie de mesures sobre la provisió de substitucions.
En un intent de reparar les primeres conseqüències de la aplicació d’una sisena hora innecessària i oportunista electoralment, aquest acord passa per sobre de la qualitat de l’ensenyament públic a Primària i es planteja com a únic objectiu sortir del pas a costa del que sigui i salvar la imatge pública del signants del Pacte Nacional per l’Educació.

Davant d’això, la CGT defensant el nostre posicionament clar de rebuig a la sisena hora i el Pacte Nacional volem manifestar:

El Conseller d’educació i els sindicats signants reconeixen l’actual situació crítica i deficitària per a poder garantir el normal funcionament de les plantilles a Primària.
Encara han quedat per cobrir en molts centres vacants per a l’aplicació de la sisena hora (unes 400).

L’actual situació no és fruit només d’una mala planificació educativa. Tal i com va denunciar CGT en les seves publicacions, a finals del curs passat ja es preveia la falta de professorat i malgrat això, es va precipitar la signatura del Pacte per a la gran majoria dels centres de primària.
El Departament i els sindicats CCOO i UGT són responsables directes del Kaos d’aquest inici de curs, i així mateix el sindicat USTEC per no haver posat la seva força com a sindicat majoritari a disposició del professorat en la lluita contra la sisena hora.
Les ampliacions dels nomenament anuals (modalitat B) o de curta durada on es preveu que professorat de secundària faci substitucions a Primària és una forma de cobrir llocs de treball sense tenir en compte la capacitació i la formació en el l’etapa educativa adequada. En conseqüència és menysprea la formació pedagògica i didàctica del docent a la primària (tan remarcada en les recents reformes educatives) d’una banda, i es juga amb la precària situació de molts professionals de l’educació secundària substituts en espera, que veuran en aquesta mesura una oportunitat per a poder iniciar-se en l’experiència docent.
El Departament vol fer partícip les direccions dels centres perquè en cas de no haver psicopedagogs de secundària per a cobrir substitucions d’infantil, adscriguin un mestre del centre per a aquesta etapa. Seguint en aquesta línia, el que menys els importa és la qualitat en l’atenció educativa.
Finalment, el Departament en el seu paper d’ETT dels serveis públics i amb la complicitat dels sindicats majoritaris, proposa nomenaments trimestrals (pels mesos amb major nombre de malalties) del gener al març, on per “necessitats de producció” s’ampliarà en una altra modalitat de nomenaments (C) insuficients en moltes comarques (Vallès Occ. oferta: 0). Una borsa més d’eventuals per a una situació provisional als quals no pot donar cap garantia d’estabilitat futura.

Adjuntem el text de l’acord.