Aprovats d’opos amb plaça

Acord dels sindicats majoritaris sobre interins/es

Sobre el pagament de triennis a professorat interí

L’11 de juny del 2007 es publicarà la relació de personal interí docent al que se…

Triennis interins/es

Segons l’article 25 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, publicat al BOE del 13 d’abril, el…

Informes per opos: situació i carta al Departament

Adjuntem L’Esquerda amb el nostre posicionament al respecte i us comuniquem que hem enviat aquesta comunicació…

Atenció a les modificacions en la borsa d’interins!!!!

RESOLUCIÓ EDU/1222/2007, de 23 d’abril per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de…

Sobre l’informe per les opos 07

Adjuntem circular als inspectors amb instruccions sobre l’aplicació de l’informe en l’apartat corresponent del concurs-oposició. Encara…

Modificacions en la borsa d’interins

– Cap al 2 de maig es farà pública la llista d’interins i substituts que han…

Adjudicacions provisionals de llocs de treball per al curs 2007-08

Està previst que les adjudicacions es facin per dos anys. Terminis: 21 de maig fins l’1…

El professorat interí cobrarà triennis

Segons la llei de la Funció Pública aprovada recentment (LEY 7/2007, de 12 de abril, del…

Borsa d’interins: sol·licituts fins 19 d’abril

Temaris d’oposicions 07

El que cal saber de la convocatòria d’opos 07

Convocatòria d’oposicions 07

3.4 Termini de presentació. El termini de presentació de sol·licituds serà vint dies naturals comptats a…

Places publicades pel Departament

Proposta de decret d’ops 07

Decret d’accés a la Funció Pública del personal docent

Oposicions: convocatoria de 6.856 places

Esquerda – Nou sistema d’accés?

Bossa interins de secundària a primària

Previsió de places d’oposició