Actualitat estabilització Ajuntament de Bcn. S’ha aprovat el nombre de places. La CGT tampoc hem signat

El 15 de novembre de 2022, en sessió de la Mesa General de l’Ajuntament de Barcelona, s’han signat per majoria el nombre de places (per cada categoria) pels processos d’estabilització del personal interí.

La CGT no hem signat aquest acord per coherència amb la no signatura de l’acord de bases d’estabilització i per la manca de transparència (de dades concretes) que ens han impedit exercir un control exhaustiu de les places que han de sortir a concurs de mèrits i a oposició reduïda. 

Tot i així, estem contents de la nostra tasca doncs hem intervingut activament en les negociacions reclamant (i de vegades aconseguint) que s’ampliessin les places en algunes categories. Hem estat comptant el personal interí un a un durant mesos; demanant explicacions quan detectàvem un error; intentant contactar amb les persones possiblement afectades i, d’aquesta manera, s’han pogut subsanar alguns errors. Però repetim, amb les dades precàries que l’administració ens ha facilitat, no podem estar totalment segurs que no hi hagi encara errors.  

A més a més, a conseqüència de l’Icetazo, sabem que gent en abús de temporalitat es veurà abocada a competir per estabilitzar la seva plaça i que algunes no aconseguiran estabilitzar-se. Hem demanat l’ampliació de places a través de la disposició addicional 6ª de l’Icetazo per tal de minimitzar l’impacte que pot tenir haver-se de presentar a una oposició reduïda, però no ens han fet cas adduint que, tal i com estan redactades les bases, gent que ha marxat de l’Ajuntament podria “prendre” la plaça a persones en actiu. 

Pel que fa a les places del CEB, n’hi havia 14 en disputa perquè les ocupaven persones que aquest curs no estan treballant als centres municipals. Des del CEB van proposar d’ofertar-les igualment com vam sol·licitar des de CGT i quedava pendent de decidir-ho en una reunió amb el CEB. Per la nostra sorpresa, en la proposta final de places de la Mesa General ja havien desaparegut sense poder-ho debatre. A més a més, traient aquestes 14, en continuen faltant 2 segons els nostres càlculs. Hem escrit al CEB perquè ens tornin a enviar la nova proposta de places per especialitat per poder tornar a fer el recompte.

Tot plegat ha estat una negociació dura, amb tècniques de negociació d’altres temps per part de l’Ajuntament de Barcelona, com les llarguíssimes sessions, reunions convocades amb poques hores d’antelació, documentació incompleta a últim moment i amb presses per impedir que poguéssim fer les consultes pertinents amb l’afiliació. Però nosaltres no canviarem de forma de treballar i necessitem temps per poder consultar i debatre les decisions a prendre.

Al CEB ara estem pendents que ens convoquin per acabar de negociar les bases per tal que el temps treballat com a Professorat Tècnic o Professorat de Secundària compti igual i per determinar com s’adjudiquen les especialitats amb la finalitat que no ens “prenguem” les places els uns als altres. També manca determinar el temari per l’oposició reduïda, que, tal com van dir en l’última reunió, consistiria en una prova de qüestions pedagògiques d’opció múltiple; però encara està per determinar. 

Com sabeu, la CGT fa anys que lluita per l’estabilització del personal interí en abús de temporalitat. I no hem signat els acords perquè no garanteixen l’estabilització de tothom. Però hem estat i seguirem estant on calgui per aconseguir els millors acords possibles sempre des de la transparència i l’honestedat. 

image_pdfimage_print