Adaptació de les bases d’estabilització de l’Ajuntament a docents del CEB (Reunió CEB 25/10/22)

Com sabeu pel comunicat de CGT Ajuntament de BCN, ja s’han aprovat les bases generals de l’ajuntament sense el vot de la CGT. (vegeu bases generals de l’Ajuntament aprovades)

El 25 d’octubre, vam fer la primera reunió de treball per adaptar les bases generals de l’Ajuntament a la casuística docent.

PARTIM DE LES BASES GENERALS DE L’AJUNTAMENT

Les problemàtiques que vam detectar amb el redactat actual de les bases generals de l’Ajuntament i que vam fer arribar a l’administració són:

1. Que només es contempla donar puntuació per experiència en una sola categoria.

És a dir, que segons el redactat, per les persones que han treballat de PT(A2) i PS (A1) o de Mestre de Taller (A2) i Professor/a d’Arts Plàstiques i Disseny (A1), només els comptaria l’experiència de la categoria a què optés.

2. Que no es contemplen les especialitats per puntuar l’experiència.

És a dir, que es comptaria igual l’experiència en totes les especialitats a què l’aspirant estigués apuntat de la borsa. Això, en principi, pot semblar un benefici. Però tal com s’han determinat les places no ho és, atès que aquestes s’han determinat per especialitat segons l’antiguitat de cada persona. Això vol dir, que, per exemple, una persona que té set anys d’experiència en anglès, la seva plaça ha sortit d’anglès. Si aquesta persona pot impartir filosofia i està apuntada a la borsa i li compta igual l’experiència a filosofia, podria obtenir la plaça que s’ha determinat segons l’experiència en filosofia de la persona que l’ocupa actualment.

DISPOSICIÓ DEL CEB A NEGOCIAR

Sembla que les propostes de la CGT per aquestes dues qüestions prosperaran, perquè el CEB ha acceptat que es consideri a la mateixa categoria el personal d’FP. I pel que fa a l’especialitat, van assegurar que pensaran com establir un sistema de desempat que contempli adjudicar la plaça en l’especialitat en la qual es treballa actualment.

Volem insistir que, en aquest punt, el que busquem com a CGT és que el màxim de persones en abús pugui estabilitzar el lloc de feina dins el marc de l’Icetazo i evitar uns jocs de la fam en la mesura del possible. Tot i que degut a la manca de transparència en quant a les dades del personal interí i situacions que són molt difícils de preveure pot ser complicat. 

De moment tot han sigut compromisos verbals, estem pendents que es faci una primera proposta per escrit. El dimecres 2 de novembre hi ha la pròxima reunió.

SOBRE L’OPOSICIÓ REDUÏDA

Pel que fa a l’oposició reduïda, tornem a insistir que és el que estableix l’Icetazo, no el que reclamavem la CGT des de fa anys: estabilitzar TOTES les persones en abús. L’Icetazo ja vam explicar que això no ho permetia.

Dit això, en l’oposició reduïda el que estableix la llei és que comptin un 60% les proves i un 40% l’experiència i altres mèrits, fet que aboca a persones en abús a competir entre elles i a competir amb persones que no estan en abús o que tenen temps treballat a altres administracions.

El que ha establert l’Ajuntament és que per la categoria A1 hi haurà 10 temes en la prova específica i 8 temes per la categoria A2. I que la prova pràctica sigui tipus test amb 4 opcions de resposta sense penalització per respostes errònies. La fase d’oposició no serà eliminatòria si no s’aprova.

Ara, ens preguntem, per docents, com i qui establirà els temes?, la prova pràctica serà tipus test per docents també?, si és així, quin serà el contingut?, o serà la presentació d’una unitat didàctica? Valorem que hem d’anar alerta amb proposar una prova tipus test perquè segons el contingut pot ser més complicada que presentar una unitat didàctica. Però tot això encara està per debatre i determinar.

DADES COMUNICADES PEL CEB I EXCEL PER AUTOBAREMACIÓ DE MÈRITS 

És molt important tenir el correu xtec activat. El CEB ha enviat un correu a les persones que tenen l’antiguitat requerida per a que la seva plaça s’oferti en un dels dos processos (concurs de mèrits oposició reduïda), l’email informa de l’antiguitat i de l’especialitat. És molt important informar a l’administració si hi ha discrepàncies. 

Si teniu l’antiguitat requerida (sense interrupcions de més de quatre mesos) i no heu rebut l’email, és important posar-se en contacte amb l’administració. 

Si no teniu l’antiguitat requerida, no rebreu cap email. Cosa que no significa que no us pogueu presentar al procés que vulgueu, tot i que tal i com s’han plantejat les bases, serà difícil obtenir plaça si no teniu l’antiguitat requerida.  Les persones sense l’antiguitat requerida tindran l’oportunitat d’obtenir plaça també a través de l’oposició ordinària de la mateixa convocatòria o dels pròxims anys, atès que a partir d’ara l’administració haurà de convocar oposicions amb regularitat per tal que l’interinatge es situi en el 8%.

Hem preparat un excel a partir de les bases generals de l’ajuntament per poder fer proves d’autobaremació. El document és només de lectura, per utilitzar-lo, heu de fer-ne una còpia o descarregar-lo:

VEURE EXCEL D’AUTOBAREMACIÓ (PROVISIONAL)

També us tornem a facilitar l’excel que vam fer a partir de les adjudicacions de juliol del 22 penjada al web del CEB on es poden filtrar els diferents camps,. En color verd apareixen les places que haurien de sortir a mèrits i en taronja les que haurien de sortir a oposició reduïda. Però Alerta! com hem dit, el CEB ha treballat amb les dades de març del 2022, és a dir, amb les adjudicacions del curs passat, i doncs pot haver-hi discrapàncies que com a CGT hem informat i demanat explicacions.

VISITES ALS CENTRES I MÉS INFORMACIÓ.

Les delegades de CGT CEB-IMEB estem visitant les escoles i fent xerrades als centres que ens ho demanen. Si esteu interessades en què vinguem al vostre, només cal que ens contacteu.