Apunts Assemblea Bressol 26/10/22

El passat dimecres ens vam reunir al voltant d’unes 50 educadores de bressol per parlar dels següents temes

1.Informació respecte a les categories professionals

1.1. Migració categories professionals (A2 i B).

L’administració està en procés de realitzar la migració de les categories professionals de cada treballadora, procés necessari per poder fer el procés d’estabilització.
Heu rebut un correu el qual indica a quina és la vostra nova categoria. (fins ahir algunes no ho podíeu obrir, l’Imeb ens informa avui (27,10) que ja està solucionat i que si persisteixen els problemes us poseu en contacte, l’abans possible, a: rhimeb@bcn.cat).
Des de la CGT fem la consulta sobre si és necessari que tothom accepti la notificació i ens diu el següent: us recomanem que s’accepti la notificació, ja que qualsevol reclamació o al·legació sobre el contingut de la mateixa requerirà prèviament l’acceptació de la notificació.
Problemàtica amb algunes titulacions: si esteu afectades per aquesta casuística, no dubteu a contactar amb nosaltres a cgtcebimeb@gmail.com.
Hi ha 4 disposicions transitòries en relació amb el procés de migració:
1. Mantenir els nomenaments del personal interí en substitució com a màxim fins a finals d’aquest curs així evitar fer un cessament i una alta nova amb el mateix nomenament la qual cosa no beneficia a ningú. El canvi, doncs, es farà amb els nous nomenaments.
2. Es mantindrà l’actual borsa, amb el mateix ordre que hi ha ara, però es convocaran les suplències en funció de la titulació que es requereixi. La titulació que es demanarà serà la mateixa que té l’educadora que en aquell moment s’ha de cobrir. Per tal de vetllar per la màxima transparència en els nomenaments de les substitutes s’ha demanat que actualitzin la borsa i facin constar les titulacions de les educadores.
Des de la CGT hem manifestat el nostre desacord en aquesta gestió; quan vam signar l’acord vam parlar de la possibilitat de poder tractar aquest tema en el si de les meses de seguiment de la borsa amb l’esperança de poder estudiar una major flexibilització pel que fa a la cobertura de les substitucions.
3. No publicar concursos de trasllat fins que els processos d’estabilització estiguessin resolts. CGT ens hem oposat aquest fet, finalment aquesta disposició ha quedat en res.
4. Mantenir el nomenament de les direccions actuals fins que s’acabi el procés d’estabilització. Posteriorment, es farà el concurs en el qual, les mestres d’escola bressol (A2) que ho desitgin es podran presentar

2. Informació sobre la negociació de les bases de concurs d’estabilització.

Acord de la Mesa General en matèria dels processos de consolidació.


2.1. Concurs de mèrits. (màxim de 10 punts) → 577 places

*Mèrits professionals: màxim de 6 punts:
a)
a l’Ajuntament de Barcelona, en el desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de treball associat a la categoria de la plaça objecte de convocatòria, de manera continuada entre una data anterior al 1 de gener de 2016 i la finalització de la presentació de sol·licituds, sense períodes de trencament superiors als 4 mesos. 0,86 punts per any. Màxim 6 punts, per 7 o més anys treballats.
Pensat perquè totes les persones amb un interinatge d’abans del 2016 puguin accedir a una plaça d’estabilització.
Hi ha 244 places mestres + 333 places d’educadores d’escola bressol = 577 places
b) si no compleixes requisits a), la puntuació per al desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de treball associat a la categoria de la plaça objecte de convocatòria. 0,40 punts per any treballat. Màxim 4 punts acreditant 10 anys.
→ barem per a la puntuació de les educadores que han fet ⅓ i/o substitucions a partir del 2016, o d’abans però amb interrupcions de més de 4 mesos.
c) a altres administracions públiques i a la resta del sector públic en el desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de treball associat a la categoria de la plaça objecte de convocatòria, a raó de 0,10 punts per any treballat. Màxim 2 punts acreditant 20 anys.
CGT vam proposar a l’administració que pel personal de les escoles bressol es poguessin acreditar fins als 12 anys d’experiència, que són els anys aproximats que hem estat privades de poder estabilitzar el nostre lloc de treball perquè durant tot aquest temps no s’han fet oposicions.
*Altres mèrits: màxim 4 punts
A) Haver superat algun procés selectiu convocat per l’Ajuntament de Barcelona, fins a un màxim d’1,5 punts.
A.1) superació procés selectiu amb relació al lloc de treball associats a la categoria de la plaça objecte de convocatòria. 1,5 punts. Per a TOTES
Respecte a les primeres interines estructurals que no van fer examen per entrar a la borsa i les directores que van accedir a través de la vanguardia, vam traslladar la consulta a l’administració i ens diuen que no ens preocupem, ja que a l’Imeb sempre han fet algun procés selectiu (entrevista, test psicotècnic) i que aquests comptaran com a tal.
B) Formació, un màxim 2,5 punts.
Per les categories de subgrups A2 i B es valoraran els cursos amb durada igual o superior a 5 hores, amb acreditació d’assistència o aprofitament. No es valoraran com a mèrit aquells títols que serveixin de base per acreditar el requisit d’accés.

El barem d’aplicació serà de 0,084 punts per cada hora, màxim 2,5 punts acreditant 30 h.

La CGT (tenint en compte la realitat de bressol, entre d’altres) va demanar en reiterades ocasions que es comptessin els cursos des de la primera hora. De no ser així (a bressol, per exemple) s’estaria penalitzant a les educadores que s’han format dins l’imeb -la majoria de cursos són d’entre 4 a 7 hores-, i que per situacions personals com poden ser les cures o l’economia no han pogut fer cursos externs de més hores. Al final es va aconseguir que es reduïssin de 10 a 5h. els cursos o formacions a acreditar. La nostra demanda era molt ferma i demanàvem des de primera hora entenent que la majoria formacions dins imeb són inferiors a les 10 h. i sabent que n’hi ha moltes de 4.


2.1.2 Concurs oposició derivat de la Llei 20/21 (màxim 10 punts) → 21 places
A) Fase oposició (examen reduït) 6 punts
-Proves de caràcter teoricopràctic sobre el temari (s’ha de publicar en les bases específiques, encara no ha sortit). Pel Subgrup A2: 8 temes, pel Grup B: 7 temes.
-No s’estableix límit per la seva superació (no eliminatòria).
-Es podrà escollir entre diferents opcions de prova (exercicis teòrics i pràctics).
-Exercici tipus test: 4 respostes 1 correcta.


B) Fase de concurs. 4 punts

B.1) mèrits professionals, màxim 3,5 punts.
B.1.a)
a l’Ajuntament de Barcelona, en el desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de treball associat a la categoria de la plaça objecte de convocatòria, accedint entre 1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2017, i mantenint-se de manera continuada sense períodes de trencament superiors als 4 mesos fins a 31 de desembre de 2022: 3,5 punts.
B.1.b) a l’Ajuntament de Barcelona, als seus organismes autònoms i altres entitats relacionats a l’annex com a personal propi, en el desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de treball associat a la categoria de la plaça objecte de convocatòria, a raó de 0,20 punts per any treball (punts proporcionals per més treballat) (topall 5 anys). Màxim 1 punt per 5 anys.
B.1.c) d’altres administracions. Màxim 0,5 punts per 10 anys

B.2) Formació, màxim 0,5.
Els ítems són els mateixos que el que es compta per cursos i formacions en el concurs de mèrits, però en aquí es dona un màxim de 0,5 punts del total. (consulteu a dalt).

*Per tal que pugueu saber quina puntuació tindreu tant en el concurs de mèrits com en el d’oposició reduïda, us compartim un Excel que hem creat per tal que us pugueu autobaremar, esperem que us serveixi d’ajuda → Excel bressol, baremació de mèrits


La CGT hem demanat l’ampliació de 100 places en el procés d’estabilització. No sabem exactament la competència que hi pot haver per les 21 places convocades, ja que l’administració no ha estat transparent amb les dades i no ens han deixat treballar-les de manera conjunta. En el concurs oposició reduïda sembla que es puntuaran igual a totes les persones amb un inici de contracte del 2016 al 31/12/2017, i també a les persones que abans de el 1/1/2018 han estat fent ⅓ o substitucions, i no han tingut cap interrupció superiors als 4 mesos .
Amb les dades que hem pogut esbrinar i fent càlculs amb les llistes hem arribat a la conclusió que hi ha, al voltant d’unes 100 educadores, que tenen la primera relació contractual amb l’IMEB entre el 1/1/2016 i el 31/12/2017. Com que el servei necessita una ampliació de la plantilla (la qual es porta anys i anys reclamant), demanem que com s’ha fet en altres sectors s’ampliï l’oferta pública per als processos d’estabilització, i que d’aquesta manera es generin tants llocs de treball com treballadores hi hagi amb una antiguitat prèvia el gener del 2018.
Des de la CGT i des del col·lectiu fa anys que lluitem per demanar una complementària extra a cada escola, creiem que és un bon moment per reclamar aquesta figura i a l’hora estabilitzar a aquelles persones que treballen per l’Imeb des de fa tants anys. Així doncs, farà una setmana, vam presentar la següent instància a l’Ajuntament per reclamar aquestes places i la creació de la complementària extra
. VEURE INSTÀNCIA

3. Ens organitzem per tenir més personal a les escoles.

3.1 Tenim motius i forces per mobilitzar-nos?

Com a últim punt vam preguntar quina força teníem com a col·lectiu per mobilitzar-nos i reclamar més recursos humans. Sembla que tot i que estem d’acord en els motius de la mobilització falta empenta per poder organitzar-nos.

3.2 Propostes
Van sorgir les següents propostes:

– Escrit en format instància al·legant tots els motius, tant els més pedagògics, com altres enfocats a dignificar, millorar i sostenir el nostre paper com a treballadores de l’educació pública.
– Mobilitzar-nos al carrer: concentració per portar la instància o reclamar les places i la creació de la nova figura (la complementària extra).
– Organitzar-nos amb les famílies, sembla que aquestes també són conscients de les necessitats i mancances que pateixen les escoles bressol, i darrerament algunes AFAs s’han tornat a activar.

Vam acordar crear un grup de Telegram per tal de poder treballar plegades per organitzar la pròxima mobilització. Enllacem el grup de Telegram per tal de participar:

Grup Telegram: https://t.me/+vF3dv2aAB6BkNjdk

Recordem que no cal fer molta feina o estar present en tot el referent a l’organització, a vegades oferint idees o fent difusió ja s’està fent molt.
Sabem que anem molt atrafegades i que arrossegue’m moltes lluites i això fa que ens desmotivem, però no oblidem que la força per canviar les coses la tenim nosaltres, aquesta força s’aconsegueix estant unides i amb ganes de lluitar companyes!