Adjudicacions d’estiu

Terminis previstos:

– Publicació de la resolució: 5 de maig
– Presentació de sol·licitud individual de personal interí: del 6 al 19 de maig.
– Presentació de sol·licitud de personal funcionari de carrera: del 28 de maig al 10 de juny.
– Personal acollit a l’article 25 de la Llei de riscos laborals: del 8 al 19 de juny, prèvia cita al Servei Territorial o al Consorci
– Formalització de les propostes de les direccions: del 2 al 16 de juny.

El personal funcionari que resulti suprimit després del 10 de juny tindrà 10 dies des que se li hagi comunicat per presentar una nova sol·licitud (manual) al Servei Territorial o Consorci.

Durant el mes de juliol es farà pública la llista provisional d’adjudicacions i hi haurà tres dies per reclamar. Durant el mateix mes sortirà la llista definitiva.