Aixequem la catifa. Seguiment cas d’assetjament laboral. Reclamem reobertura del cas i revisió de la resolució del Departament d’Educació

Roda de premsa, divendres 9 d’abril, a les 12h davant de l’Institut Les Salines Av. Onze de Setembre, 36-38. El Prat de Llobregat. Prèviament hi ha convocada assemblea de docent presencial a les 11h i hi ha prevista una altra el dia 13 online en doble torn una al matí a les 11h i una altra a la tarda 18h.

Ara fa DOS anys un informe de la Comissió de Funció Pública va reconèixer  l’assetjament sistemàtic per part del Director del Centre cap a 3 treballadors/es. Un  altre informe de la Inspecció de Treball i un altre del Síndic de Greuges va recolzar  aquest informe inicial.  

Tot i que la Secretaria General d’Educació va reconèixer que el Director “no té les  capacitats necessàries i obligades de qualsevol càrrec de comandament públic” va  tancar l’expedient disciplinari reconeixent possibles faltes lleus, no demostrables i  prescrites i obligaven a fer a la persona denunciada un curs de 10h.  

Durant el curs següent una altra treballadora del centre va ser presumptament  assetjada, va presentar el seu cas als SSTT del Baix i va presentar sol·licitud per  activar el Protocol per a la prevenció d’assetjament. Encara no s’ha aplicat cap més  mesura.  

Comunicat Desembre 2019: La Secretaria General i la instructora del cas, adscrita a la Inspecció de Serveis del Departament d’Educació, ignoren els informes elaborats per una comissió d’experts de Funció Pública i eviten expedientar un director. Llegir més…

Per tot això, la Junta de Personal del Baix exigim:  

• La reobertura del cas i la revisió de la Resolució del Departament.  • Mesures preventives que garanteixin la integritat física i psíquica de les persones  afectades  

• Una revisió dels protocols d’assetjament amb la part social per tal d´incloure la  participació activa dels representants legals dels treballadors -res. Calen més  recursos econòmics i humans per fer el seguiment necessari a les denúncies  interposades per assetjament per tal d´evitar que els expedients prescriguin com ha  estat en aquest cas.  

• Coherència entre els informes de la comissió d’investigació del protocol i la  resolució de l’expedient disciplinari.  

• Derogació del Decret de Plantilles  

Informarem a tot el claustre del centre quins són els seus drets com a treballadors/es,  emparats a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i les mesures que en poden  prendre en cas que es trobin en situació de Risc per a la salut.  

Alcem la veu davant l’assetjament laboral!  

Estem amb vosaltres!  

#AixequemLaCatifa  

USTEC CCOO CGT INTERSINDICAL ASPEPC-SPS UGT ANPE