Anem a la vaga: el 9 i el 15 d’octubre, vaga a l’ensenyament públic

premsacorr_ok-2.pdfDes de força abans que comences el curs, els sindicats de l’ensenyament públic hem estat manifestant unitàriament el nostre malestar per la manera com el Departament d’Educació ha encarat la pandèmia de la COVID-19, amb mesures insuficients que no garanteixen la seguretat ni de l’alumnat, ni del professorat, ni de la resta de personal implicat en els centres educatius. L’Administració s’ha mostrat en tot moment insensible a les nostres peticions i propostes de negociació.

Cartell en pdf

A hores d’ara, i a tall d’exemple, els equips de protecció individual –EPI’s- encara no han arribat a molts centres, o ho han fet en nombre insuficient, o són de baixa qualitat i no homologats; la resposta davant de PCR’s positius és dispar segons de quin centre o servei territorial es tracti; el professorat vulnerable es troba en una situació d’incertesa absolutament arbitrària; les ràtios no s’han abaixat a la Secundària i seguim tenint aules de 45m2 amb 40 alumnes; a Primària s’han reduït insuficientment –de 25 a 20- i en molts centres directament no hi ha hagut cap reducció; no hi ha cap distància mínima de seguretat establerta; l’augment de plantilla no s’ha produït… I estem davant d’una segona onada pandèmica, amb el nombre de confinaments escolars duplicant-se diàriament. L’extravagant idea dels «grups estables» no funciona…

Davant de la absoluta ineficàcia i incompetència acreditades pel Departament d’Educació, la pèssima gestió del qual està posant l’alumnat i tot el personal educatiu en situacions innecessàries i arbitràries de sobreexposició a risc de contagi, per manca de mesures de prevenció i reducció de ràtios, el sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) i CGT Ensenyament, considerem que ha arribat el moment de plantejar mesures de pressió que obliguin el Departament a corregir la seva irresponsable actitud i a adoptar les mesures que garanteixin una educació pública de qualitat, presencial i segura, fins a on això és possible en la situació actual.

Per aquesta raó, hem acordat convocar conjuntament una sèrie de vagues a l’ensenyament públic català, que s’iniciaran amb una primera jornada de vaga el proper 9 d’octubre, i que tindrà la seva continuïtat el dia 15 d’aquest mateix mes. Si el Departament manté la seva actitud contumaç, prosseguirem amb la convocatòria de més mobilitzacions i jornades de vaga.

Sabem que el risc zero de contagi no existeix, però és intolerable que mesures de prevenció que són d’observança obligatòria a qualsevol altra instància, fins i tot al carrer, s’estiguin incomplint als centres educatius emparades en la pròpia normativa del Departament.

Els propers dies 9 i 15 d’octubre, els docents de Catalunya aniran a la vaga en defensa de la seva salut i de la de l’alumnat, per una educació de qualitat i segura.

EXIGIM:

  1. Limitació del nombre d’alumnes per aula, que permeti mantenir la distància de seguretat. El nombre d’alumnes per aula estarà definit en funció de la superfície de l’espai i amb un màxim en tots els casos de 10-15 a infantil i primària i de 20 a secundària. A escoles bressol; 5 per lactants, 9 per caminants i 15 per grans.
  2. Contractació de nous docents i personal de suport proporcional a l’increment de grups que permetin seguir amb l’educació presencial amb grups més reduïts sense afectar l’atenció a la diversitat i les necessitats educatives especials i que permetin la correcta impartició del currículum per part del professorat especialista en cada matèria.
  3. Provisió dels EPI’s necessaris per part del Departament d’Educació a tot els treballadors dels centres docents.
  4. Permís retribuït no recuperable per a les treballadores i els treballadors amb menors al seu càrrec en situació d’espera de resultat de PCR, aïllament o quarantena.
  5. Contractació de personal sanitari titulat (ATS, metge…), com a mínim un per centre, per vetllar la correcta aplicació de les mesures de prevenció i de detecció. El responsable COVID als centres ha de ser un sanitari, no un docent.
  6. Habilitació de nous espais que permetin atendre la reducció del nombre d’alumnes per aula.
  7. Establiment de protocols de seguretat i contingència pel que fa al personal sanitàriament vulnerable.
  8. Inclusió de 10 minuts per ventilació de les aules a les sessions lectives.
  9. Tancament de grups al primer contagi, i proves a tot el grup i docents. Tancament del centre al tercer contagi, i proves a tot el centre.
  10. Establiment d’un protocol d’actuacions i sancions en cas de conductes que atemptin contra aquestes normes i posin en perill la salut d’altri.

sps_cgt.png

Cartell en pdf

vaga_9i15_oct_aspepc_cgt-4.png