Apunts reunió CSSL IMEB 11/06

Informem de la reunió de Seguretat i Salut laboral amb sindicats que ha tingut lloc avui.

Minuts abans de la reunió, ens han enviat un informe de prevenció de riscos laborals

L’objectiu de la reunió era compartir les novetats afegides al pla de restabliment, són les següents:

 • Data inici prevista del servei d’escoles bressols: 15 de juny per als infants (a partir del 8 de juny el personal) 
 • Atenció infants: El departament d’Educació amb l’aprovació de Procicat ha establert un màxim 5 infants per grup durant la Fase 2 i 10 infants per grup a partir de la Fase 3 de desescalada. 
 • S’amplia els EPI’s amb l’ús de Pantalles facials per complementar la protecció de la mascareta. Seguim reclamant mascaretes FFP2, com recomana el decret d’alcaldia.
 • Per assistir al centre educatiu, serà altament recomanable tenir el calendari vacunal al dia. En qualsevol cas, es donarà per bona la documentació presentada en el moment de la matrícula amb relació a l’acreditació de les vacunacions
 • Es realitzarà neteja i desinfecció de les taules i de l’espai després de cada àpat almenys un cop al dia.
 • Es realitzarà la neteja dels filtres de l’aire condicionat i dels ventiladors d’aspes de les escoles
 • Es farà ús dels contenidors amb tapa i pedal per a les deixalles com bolquers, mocadors…
La distribució de mascaretes, gel hidroalcohòlic, pantalles facials i cartelleria es farà centralitzadament des de l’IMEB. En cas de necessitar-ho es faculta a les direccions de cada escola per adquirir mascaretes quirúrgiques, gel hidroalcohòlic, o altre tipus de material com contenidors amb tapa i pedal, pel procediment de compra per gestió autònoma.
L’administració diu que hi haurà una feinera fixa a l’escola bressol per netejar contínuament els espais comuns (no podran ser espais de joc pels infants). Els cotxets no poden travessar l’escola bressol i hi haurà sempre una única persona a la sala dels cotxets. S’intentarà que l’entrada de les famílies sigui esglaonada i només entra una persona per infant per acompanyar-lo a l’aula. Les educadores dinaran al centre amb les condicions de seguretat. A la cuina només estarà la cuinera i ajudant, cal minimitzar el màxim el pas per la cuina. 

S’ha informat de les mesures de seguretat però no s’ha format els treballadors.
CGT planteja les següents qüestions:

 • CONCILIACIÓ FAMILIAR:

Continuem demanant mesures de conciliació per les educadores que tenen persones a càrrec, No entenem per què l’Ajuntament va elaborar un decàleg on en 2 dels 10 punts que hi havia feia referència a la necessitat de conciliar i no ha pres cap mesura al respecte.
Volem fer petició al Departament d’educació infantil:

Hi ha escoles on només s’obriran 2-3 grups d’infants per tant hauran d’estar 2-3 educadores més la complementaria i la directora, la resta estaria bé que poguessin fer teletreball i no feina presencial, ja que amb el suport educatiu i la resta d’educadores no és necessari tant personal al centre, seria el més prudent per evitar que hi hagi personal al centre de més, evitar riscos i així donar l’oportunitat a les educadores amb dificultat de conciliar que hagin de fer esforços innecessaris, s’estan donant instruccions a les direccions de que s’han de presenciar totes les educadores al centre excepte les vulnerables independentment del nombre de grups que s’obrin, trobem que és una mesura innecessària i imprudent, recordem que ens trobem encara en mig d’una pandèmia i s’han de buscar les millors solucions per evitar riscos.
L’administració respon que no hi haurà educadores sense grup d’infants perquè l’objectiu serà omplir les places que s’oferten


Davant de la pregunta de si està previst alguna mesura de conciliació, la resposta és NO.
Amb la preocupació de la part social sobre aquest tema, demà el departament d’educació infantil convoquen a un representant de cada sindicat, per dedicar una estona a dialogar sobre el tema de conciliació familiar.

Esperem que d’aquest diàleg pugui sortir alguna proposta per facilitar la conciliació.
 • Fase 3
Com afectarà aquesta fase a les escoles bressols? Es reincorporen les educadores en situació vulnerable?, s’augmentarà el nombre d’infants per grups? Es tindrà en compte el grau de risc del personal vulnerable per la reincorporació?
Esperem que com a mínim en relació a aquest punt, es mantinguin les condicions  de la FASE 2, repetim, com a mesura de prevenció.
L’administració informa que encara no tenen cap informació sobre el que passarà a FASE 3
 • Cuina i la resta de personal d’empreses.
1. Les empreses han informat a les cuineres que s’han de reincorporar el divendres dia 12 però no els hi han donat cap informació sobre mesures de prevenció i tampoc els hi han dit que els hi proporcionaran EPI’s. Creiem que el pla de restabliment ha de fer-se extensiu per tot el personal que treballarà a l’escola i que portin a terme el seu compliment,. Quin sentit té que dins d’una feina on treballem conjuntament, unes portin unes mesures de protecció i unes altres un altre? 
Cuina, neteja i suport tenen els mateixos drets d’estar protegides que les educadores. 
2. És reincorporen cuinera i ajudant de cuina excepte Servei d’àpats que ha fet ERTO i només aixeca l’ERTO a la cuinera. Demanareu que es reincorpori també l’ajudant? 
1.L’administració respon que Sí que se’ls hi proporcionaran EPI’s, que segurament el primer dia hauran d’anar amb la seva mascareta per anar a la feina.

Durant el dia d’avui seran informades, ja que fins ara no els hi havien informat ni d’EPI’s ni de cap protocol de prevenció.

2.Informen que el procés d’aixecar ERTO no està resultant fàcil, de moment s’aixecarà el de la cuinera, el més urgent és assegurar que hi hagi servei de cuina el dilluns.

 • Mascaretes FFP2 i avaluació de risc del personal vulnerable: 

Es proporcionen mascaretes quirúrgicas més pantalla facial, no es repartiran mascaretes FPP2. El personal de l’IMEB es considera personal de baix risc

Des de CGT mantenim la nostra postura respecte la NO reobertura dels centres i seguirem organitzant-nos per fer el possible per a que la tornada a les escoles sigui segura tant per l’alumnat com pel professorat.