Informacions Coronavirus (àmbit educatiu)

Si tens dubtes generals en relació amb temes de salut consulta la informació actualitzada del Departament de Salut: Covid-19.

Tota la normativa sobre la pandèmia al Portal Jurídic de Catalunya.

WEB. Orientacions del Departament davant la situació de confinament
PDF. Recull d’ordres, instruccions, mesures, orientacions i recursos durant el COVID-19.

10.06.20 ​​Aixecament de la suspensió de termes i terminis . El dia 1 de juny, es va aixecar la suspensió dels termes i terminis administratius que es va produir el dia 14 de març amb motiu de l’estat d’alarma.

10.06.20 Reactivació de l‘estada a l’empresa per a batxillerat

07.06.20 MODIFICACIÓ DEL PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 i 3 (distanciament físic i ús de materials 1-6, menjadors llars d’infants, vacunes, número d’alumnes cicle infantil)

05.06.20 FP. Reactivació de l’estada a l’empresa per als centres en fase 2

02.06.20 Pla de contingència i reincorporació progressiva del Departament d’Educació (personal d’Administració i Tècnic i el personal laboral subjecte al VIè Conveni col·lectiu únic que presta serveis al Departament d’Educació)

28.05.20 [Reincorporació progressiva del personal docent] Pla d’obertura, conciliació i teletreball.

28.05.20 Instruccions per a l’organització de l’obertura de les UEC i les UEC-PNO

27.05.20 Instruccions per a l’obertura dels centres d’educació especial

26.05.20 Models de declaracions responsables per a les famílies

Inst-obertura-centres.pdf[21.05.20] Cada centre haurà d’elaborar el seu pla d’obertura amb l’acompanyament de la Inspecció educativa previ a l’inici de les activitats presencials amb alumnes. Aquest pla d’obertura propi ha de tenir en compte els aspectes que es detallen en les INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS (per al desplegament del Pla)

20.05.20 “Pla” d’obertura de centres educatiusNO TORNEM SENSE GARANTIR L’EDUCACIÓ I LA SALUT!

14.05.20 Educació ordenarà la borsa d’interins segons els serveis prestats de cara a les adjudicacions d’estiu

11.05.20 Salut laboral ​Mesures preventives per a la incorporació del personal als centres per a la preinscripció ​

11.05.20 Modificació de convocatòries de proves d’accés i d’obtenció de títols

29.04.20 Plan de desescalada

El curs escolar començarà al setembre, ara bé, la Fase II estableix algunes excepcions per reobrir centres educatius amb tres propòsits: les activitats de reforç, el garantir que els nens menors de sis anys puguin acudir als centres en cas que tots dos pares tinguin de treballar presencialment i la celebració de la EBAU.

Les dates concretes i l’evolució real dependran de l’comportament i el control de la pandèmia, així com de la capacitat per anar superant les diferents fases, en les condicions establertes en el Pla. El temps entre cadascuna de les fases tindrà una durada mínima de dues setmanes, que és el període mitjà d’incubació de virus.

27.04.20 Es deixa en suspens la resolució del concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent.

24.04.20 Instruccions per a l’acció educativa i l’avaluació en els centres de formació d’adults.

24.04.20 La comissió organitzadora de la PAU implementa els criteris de flexibilització dels exàmens arran de la pandèmia de la COVID19

23.04.20 Criteris per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació en els centres d’educació especial

23.04.20 [BOE] Flexibilización de la FP y Régimen Especial – Evaluación del Bachillerato.

instruccions-accio-educativa-avaluacio-3t.pdf20.04.20 Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació en el tercer trimestre segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat davant la prolongació del període de confinament.
.

avaluacio-final-fp.pdfInstruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació dels alumnes dels ensenyaments de Formació professional i de Règim especial davant la prolongació del període de confinament

14.04.20 [Nota informativa enviada als centres] Juntes d’avaluació. Celebració de sessions i pressa d’acords a distància.

doc1_pla_accio.pdf14.04.20 Educació comença el procés de repartiment de dispositius amb connectivitat a alumnat que no en disposa per seguir el curs des de casa. Nota de premsa. Pla d’acció: Centres educatius en línia. Criteris i orientacions per al repartiment de línies de connectivitat.

9.04.20 Informació sobre la disponibilitat del personal que presta servei en centres i serveis educatius. S’han inclòs com a serveis bàsics o estratègics els serveis vinculats al suport i a l’atenció de l’alumnat, entenent que en funció de les necessitats s’anirà requerint la disposició del personal. El personal d’administració i serveis, ja consten com a servei bàsic o estratègic com serveis vinculats a la gestió administrativa, serveis que presten els auxiliars administratius i els administratius adscrits als centres i serveis educatius.

8.04.20 Models de propostes d’activitats de diferents nivells i àmbits curriculars, amb l’objectiu de contribuir a mantenir l’activitat formativa en clau competencial. El Departament d’Educació ofereix, a aquells centres i equips educatius que ho necessitin, models i propostes d’activitats de diferents nivells i àmbits curriculars que els ajudin a mantenir l’activitat formativa en clau competencial.

7.04.20 És manté el termini de finalització de presentació de sol·licituds per a l’accés a la borsa en la data prevista, el 15 de març.

4.04.20 En obert els continguts i recursos educatius de l’Institut Obert de Catalunya. Recursos Formació Professional.

2.04.20 Educació indemnitzarà econòmicament les empreses de menjador i transport escolar i assumirà el complement salarial dels treballadors dels menjadors en cas d’ERTO.

S’establirà una indemnització per al servei de menjador escolar dels centres públics contractat pel Departament, pels Consells Comarcals, pels ajuntaments o per les associacions de mares i pares per les pèrdues causades pel cessament de l’activitat.

Les indemnitzacions, en el cas del servei de menjador, inclouran entre els costos indemnitzables el complement salarial que les empreses que s’hagin acollit a un ERTO hagin abonat efectivament als seus treballadors durant la suspensió per mantenir el 100% de les seves retribucions.

1.04.20 Educació ajorna les oposicions docents a la tardor. CALENDARI.

1.04.20 Universitats i Centres de recerca catalans acomiaden 216 investigadors en plena pandèmia del COVID-19

31.03.20 Nou calendari de les proves d’accés a la universitat en convocatòria ordinària subjecte a l’evolució de la pandèmia. La PAU de juny tindrà lloc els dies 7, 8 i 9 de juliol. Aquestes dates es mantindran sempre que la situació d’emergència sanitària per coronavirus ho permeti.

26.03.20 Voluntariat de treballadors públics per fer suport a Salut i Interior.

1790865.pdf24.03.20 Modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març.

Exigim la suspensió immediata del Decret Llei 8/2020, 24 de març i el manteniment de les nòmines i llocs de treball del personal dels menjadors escolars.

nota_personal_docent_permisos-rev1.pdf24.03.20 Suspensió o la interrupció de permisos, llicències, vacances i reduccions de jornada.

informacioI_-17_de_marcIp.pdf.pdf17.03.20 Comunicat als centres educatius.

Departament d’Educació. CORONAVIRUS

12.03.20 Que el coronavirus no sigui la coartada per una nova, l’enèssima, retallada de drets i transferència de recursos públics a les empreses privades. Comunicat del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya.

contingencia_coronavirus_4_5996949220634920474.pdf10.3.20 Contingència Coronavirus – baixa o accident laboral

Departament de Salut. Material divulgatiu adreçat a la ciutadania sobre el coronavirus SARS-CoV-2.

Guia laboral Covid 19

Guia denúncies Inspecció de Treball en català i castellà


20200508_mesures_sprl_-_preinscripcio_def.pdf08.05.20 [Salut Laboral] – Mesures preventives del Servei de Prevenció de Riscos Laboral del Departament d’Educació.

07.05.20 Preinscripció 2020-2021 (Web del departament) – Instruccions sobre els canvis en la gestió de la preinscripció i matrícula:

desconfinament_centres.pdf05.05.20 Pla parcial de desconfinament i obertura dels centres educatius per a la realització dels procediments de preinscripció i matrícula i proves d’accés i obtenció de títols.

06.05.20 Adaptació dels criteris per a l’avaluació del personal interí

05.05.20 Actualització del Pla de Contingència. Aquest és d’aplicació al personal d’Administració i Tècnic, al personal del cos de la inspecció educativa i al personal laboral subjecte al VIè Conveni col·lectiu únic que presta serveis al Departament d’Educació.

30.04.20 Instruccions per a l’acció educativa i l’avaluació de l’alumnat de formació professional no presencial

Pla-centres-educatius-en-linia.pdf21.03.20 Es posa en marxa el Pla d’Acció: Centres Educatius en Línia, per tal de garantir l’aprenentatge en línia de l’alumnat

orientacions-centres-tancament-coronavirus.pdf17.03.20 Orientacions per als centres educatius sobre activitats per a l’alumnat a causa del tancament pel coronavirus (per etapes educatives)

orientacions-docents-dgfpiere.pdf.pdf Orientacions Formació Professional, Règims Especials (Idiomes, Esportius, Arts Plàstiques i Disseny, Arts Escèniques, Música, Dansa) i Artístic superior.

17.03.20 Formació extraordinària oberta

17.03.20 Govern. Mesures urgents per mitigar els efectes de la pandèmia del coronavirus sobre l’economia, l’activitat productiva i l’ocupació.

pla-de-contingencia-edu_signat_ase56pb.pdf15.03.20 Instrucció 3 Pla de contingència Departament d’Educació.
Serveis bàsics estratègics, permisos per deures inexcusables de caràcter públic, …

declaracio_estat_d_alarma.pdf14.03.20 [BOE] Declaració de l’Estat d’Alarma

14.04.20 Instruccions per a l’avaluació d’Estada a l’Empresa de batxillerat

8.04.20 Orientacions del Departament del Departament referents al tercer trimestre per als serveis educatius.Nota de premsa del departament.

8.04.20 Criteris per a l’acció educativa i avaluació als ensenyaments d’FP, de règim especial i artístics superiors.

31.03.20 Nota informativa relativa a les FCT i la FP Dual (Orientacions i instruccions per al professorat referida a l’alumnat que no puguin realitzar el total d’hores d’estada a l’empresa).

criteris.pdf30.03.20 Criteris per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació de l’alumnat davant la prolongació del període de confinament.

recomanacionssignat.pdfCriteris formació professional, règims especials i artístics.

23.03.20 [Persones substitutes] El Departament, garanteix que es mantindrà el nomenament de les persones que l’haguessin perdut a causa d’un canvi del fet causant de la baixa.

23.03.20 Oposicions docents: Segons el Departament d’Educació es realitzaran en el calendari previst.

19.03.20 Educació suspèn tots els procediments i tràmits administratius que són de la seva competència. Oposicions per accedir als cossos docents, accés a la borsa de treball, sol·licitud de títols i certificats, preinscripció i matrícula…

18.03.20 S’ajornen tots els tràmits relacionats amb la preinscripció i matrícula de l’alumnat dels diferents ensenyaments, en totes les etapes

15.03.20 Comunicat del Departament d’Educació en relació a les mesures preses per contenir el coronavirus

instruccio_3_2020.pdf13.03.20 [Funció Pública] Instrucció 3. Organització serveis bàsics o estratègics.

230201ins1-2020mesurespreventiveseducacio.pdf13.03.20 [Secretaria General] Instrucció 1 Mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació als centres i serveis del Servei d’Educació. Tancament indefinit de tots els centres i serveis educatius del Servei d’Educació de Catalunya.

boe-a-2020-3580.pdf13.03.20 Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

230312ins2-2020accionspreventivescoronavirus.pdf13.03.20 [Funció Pública] (Actualitzada per la instrucció 3) Instrucció 2 Mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat

12.03.20 El Govern dona ordre de cessament de l’activitat dels centres escolars i universitaris a partir de demà, divendres 13 de març.

mesures_complementaries.pdf12.03.20 [SALUT] RESOLUCIÓ SLT/719/2020. Mesures addicional. . Tancament dels centres educatius. Suspensió de l’activitat lectiva-presencial de les universitats.

La vigència d’aquestes mesures s’inicia el dia 13 de març de 2020 i tenen una vigència mínima de 15 dies, i són susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.

tancament_centres.pdfDocument informatiu dels Serveis territorials als centres, comunicant el tancament dels centres fins al dia 27 de març.

12.03.20 RECOMANACIONS DE LA FaPaC (a les AMPA/AFAs) DAVANT LES MESURES PREVENTIVES CONTRA EL CORONAVIRUS

instruccio_12.03.2020_recomanacions_generals_dgaia_covid_v2.pdf.pdf12.03.20 [Treball, Afers socials i família] Instrucció 3/2020 DGAIA.

guia_definitiva.pdfMinisterio de Trabajo y Economía social. GUÍA PARA LA ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL EN RELACIÓN AL NUEVO CORONAVIRUS

11.03.20 Instruccions per a les residències per a la prevenció i protecció de la infecció per la COVID-19 (Centres residencials de gent gran, persones amb discapacitat i persones amb trastorn mental)

10.03.20 Guía de dudas laborales bajo el coronavirus. Col·lectiu Ronda a La Marea.

10.03.20 Comunicat #1 del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya en relació al coronavirus.

12.03.20 Comunicat Departament

12.03.20 El Govern decreta el confinament dels municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena

12.03.20 El Departament d’Educació tanca l’escola Mas Boadella de Sabadell. La mesura s’ha pres després que el Departament de Salut hagi demanat confinar als 35 mestres del centre educatiu, el 100% de la plantilla.

instruccio_2_2020_mesures_sars-covid_2.pdf11.03.20 Instrucció sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

11.03.20 El Departament d’Educació tanca l’escola Bernat Metge del Prat de Llobregat. La mesura s’ha pres després que el Departament de Salut hagi demanat confinar a 13 dels 17 docents del centre educatiu.

11.03.20 Educació tanca tots els centres d’Igualada, Jorba, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí.

es0r_u3xsaasb05.jpg

10.03.20 El Departament d’Educació tanca l’Escola Feliu i Vegués de Badalona a causa del coronavirus.

10.03.20 Comunicat Departament d’Educació

9.03.20 El Departament d’Educació tanca l’EOI del Prat de Llobregat a causa del coronavirus.

5-3-20 Comunicat del Departament d’Educació respecte el coronavirus.

preguntes-respostes-escoles-coronavirus.pdf28-2-20 Document actualitzat – Preguntes i respostes sobre el nou coronavirus SARS-CoV-2 i la malaltia COVID-19 en l’àmbit educatiu

28-2-20 Informació de MUFACE sobre el coronavirus.

malasmadres / blog / de qué derechos de conciliación disponen las malasmadres para cuidar a sus hijas e hijos

guia_para_hablar_del_coronavirus_a_los_ninos.pdf27.02.20 Com podem parlar sobre el coronavirus als infants?Guía para hablar del coronavirus a los niños.

26.02.20 Comunicat del Departament d’Educació en relació al coronavirus