Assemblea bressol 12/05 i VAGUES

Tornem a la #VagaEducació i les educadores d’escola bressol tenim molt a reivindicar!

Tot i que ja estem convocades a la vaga amb la convocatòria unitària, des de la CGT CEB-IMEB hem preparat un preavís de vaga per tal de fer arribar a l’Ajuntament i al Departament les reivindicacions i demandes concretes de les escoles bressol.

Demandes de les educadores de les escoles bressol envers l’Ajuntament de Barcelona:

 • Baixada de ràtios (5, 9, 15) pel benestar dels infants, de les famílies i de les treballadores.
 • Compliment del Decret 282/2006 art 11. Nombre i qualificació dels professionals. En concret:
 • “El nombre mínim dels professionals en presència simultània ha de ser igual al nombre de grups en funcionament simultani és un de més per cada tres grups”
 • Augment de recursos humans per poder atendre i acompanyar de manera òptima als infants i a les famílies al llarg d’aquesta etapa tan sensible.
 • Substitucions des del primer dia: baixes, formacions, triennis, dies personals i premis d’antiguitat.
 • Consecució de més hores de coordinació i gestió dintre de l’horari laboral actual per tal de garantir un model real de qualitat basat en la democràcia de centres i el debat pedagògic.
 • Millora del benestar de les treballadores, adaptant el lloc de treball a partir dels 55 anys i per una jubilació anticipada incentivada.
 • Per un ingrés just a la funció pública i el reconeixement de la nostra categoria professional, sense vulnerar el Decret 282/2006 art. 11.
 • Contractació de personal administratiu i/o subaltern per complementar l’excés de tasques de direcció.
 • Municipalització de les professionals dels equips  de suport educatiu i per la remunicipalització de les professionals dels equips de cuina i neteja.
 • Reserva de 2 places per cada infant amb NESE i contractació directa de professionals especialitats per a garantir l’acompanyament i el suport necessari.
 • Negociació d’un nou annex de l’IMEB a l’acord de condicions del personal de l’ajuntament de Barcelona.
 • Que les persones substitutes de llarga durada tinguin els mateixos drets que les persones en interinatge.
 • Desenvolupar polítiques laborals que possibilitin la conciliació familiar.

Demandes de les educadores de les escoles bressol envers el Departament d’Educació.

 • Reconeixement i regulació de l’etapa 0-3 considerant-la  educativa,  no  volem ser un servei assistencial que sosté la manca de polítiques laborals.  
 • Finançament suficient i equitatiu per tal de garantir una educació pública i de qualitat per al primer cicle de l’educació infantil. 
 • Regulació de ràtios en concordança amb les recomanacions de la Unió Europea (4, 6, 8).
 • Elaboració d’un nou Decret de regulació del primer cicle d’educació infantil i els requisits dels centres. 

Per una educació pública i de qualitat, revertim les retallades, aturem les imposicions!

#NegociacióRealJa #CambrayDimissió

El pròxim dijous dia 12/05 ens veiem en Assemblea per organitzar-nos.
* Proposta d’ordre del dia:
1. Pròximes vagues
2. Organització dies de vaga.
3. Debat i reflexions
4. Recull d’accions i organització.
5. Altres
Enllaç de l’assemblea: https://meet.jit.si/BressolCGT

image_pdfimage_print