Recomanacions per protegir l’alumnat vulnerable enfront de la covid-19

​​El Departament de Salut ha publicat el document Recomanacions per prot​egir l’alumnat vulnerable a les aules. En aquest document s’enumeren els motius de vulnerabilitat enfront de la covid-19 i, en el cas de compartir aula amb persones en aquesta situació, es recomana que les persones  amb símptomes aguts de covid-19 no assisteixin al centre educatiu. Per a la resta es demana que ho facin extremant les mesures de protecció i prevenció que ja complien fins ara.​

Dins del marc de la nova “Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19”  actualitzada a 23 de Març del 2022 s’indica que: “Els alts nivells d’immunitat assolits a la  població espanyola han determinat un canvi en l’epidemiologia de la COVID-19 que recolza  la transició cap a una estratègia diferent que vigili i dirigeixi les actuacions a persones i  àmbits de més vulnerabilitat” i “es dirigeixen les actuacions cap a la recomanació de mesures  preventives que, una vegada més, serveixin per protegir específicament la població més  vulnerable”. 

A més, s’especifica que: “Les persones que presentin símptomes lleus i que no compleixin  criteris per a la realització d’una prova diagnòstica han d’extremar les precaucions i reduir les  interaccions socials tant con sigui possible utilitzant constantment la mascareta i mantenint  una higiene de mans adequada durant els 10 dies posteriors a l’inici de símptomes. S’evitarà  especialment el contacte amb persones vulnerables i la participació en esdeveniments  multitudinaris.” 

Persones definides com a vulnerables enfront de la COVID-19:  

  • Persones que pateixen immunosupressió per causa intrínseca o extrínseca: ▪ Persones que han rebut un trasplantament (de moll d’os o d’un òrgan  sòlid) en els dos anys posteriors al trasplantament o que tinguin una  
    • malaltia de l’empelt contra l’hoste o que estiguin rebent tractament  
    • immunosupressor (independentment del temps transcorregut des del  trasplantament).  
  • Persones que pateixin immunodeficiències primàries: combinades o de  cèl·lules B en les que s’hagi demostrat absència de resposta vacunal 
  • Persones que han rebut en els tres meses anteriors (sis meses en casos de  rituximab) fàrmacs anti CD20 o belimumab
  • Persones amb síndrome de Down d’edat superior als 40 anys.” 

Per tal de protegir a l’alumnat vulnerable, es recomana que: 

Les persones amb qualsevol tipus de símptomes aguts no assisteixin al centre  educatiu i que quan es reincorporin ho facin amb precaució (ús de mascareta,  rentat de mans) i evitant el contacte molt proper amb la persona vulnerable. 

Extremar les mesures de protecció i prevenció* per part de tothom a l’aula: – Ús responsable de la mascareta (tant per part de la persona vulnerable com  per part de les persones que hi tenen un contacte més proper). 

– Prioritzar les activitats a l’aire lliure

Ventilació adequada dels espais interiors. 

– Evitar l’ús d’espais que no tinguin possibilitat de ventilació. 

Rentat de mans freqüent. 

*Cal recordar que la vacunació representa la mesura més eficaç de protecció enfront de les formes greus i les complicacions de la COVID-19.