Atenció a les modificacions en la borsa d’interins!!!!

RESOLUCIÓ EDU/1222/2007, de 23 d’abril per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres per al curs 2007-2008.(Pàg. 15572)

– Publicació de la llista. El dia 3 de maig. Per consultar les vostres dades cliqueu aqui
– Termini per presentar reclamacions contra el nou número d’ordre obtingut serà del dia 3 al 13 de maig, ambdós inclosos,
– Llista definitiva: primera quinzena de juliol
– Confecció de les llistes

ATENCIÓ!!!

Llista única per tota Catalunya però ampliant la mobilitat…

A continuació del personal que hagi prestat serveis el curs 2006-2007 …, s’afegiran les persones que havent-se presentat a les proves per a la provisió de places de funcionaris docents convocades per la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març, hagin superat la fase d’oposició però no hagin estat finalment seleccionats i que no hagin prestat serveis com a personal interí i substitut docent.

Us imagineu quin serà el pas següent?