Borsa de treball de personal d’administració i serveis. Adjudicació de places del Programa d’escola inclusiva i atenció a la diversitat per al curs 2015-2016

Les adjudicacions dels llocs de treballs vacants i substitucions es duran a terme mitjançant un procés telemàtic que s’executarà diàriament (de dilluns a divendres) i d’acord amb l’ordre establert a la borsa.

Malgrat que es pugui establir un sistema d’avisos per via de correu electrònic o SMS, l’únic mitjà vàlid per a la notificació d’adjudicacions serà la web de l’aspirant, la qual haurà de ser consultada per les persones candidates.

La persona proposada per a l’adjudicació disposarà d’un termini de 24 hores per a confirmar-la o rebutjar-la mitjançant la web de l’aspirant, on podrà consultar les dades del lloc a proveir: la categoria profesional, el nom i el municipi del centre de treball, la durada de la substitució/vacant i el tipus de jornada laboral.

El fet que el candidat proposat no accepti la proposta d’adjudicació, comportarà el rebuig a una oferta de treball, llevat que ho acrediti.

Informació per als participants de la borsa sobre l’acte públic d’adjudicació de places del Programa d’escola inclusiva i atenció a la diversitat per al curs 2015-2016

– Comunicació als participants de l’acte d’adjudicació. Clica
– Llocs vacants de tècnic/a especialista d’educació infantil. Clica
– Llocs vacants d’integrador/a social. Clica
– Places d’educador/a d’educació especial. Clica
– Relació de persones convocades a l’acte d’adjudicació. Clica