[Borsa de treball docent] Actualització de les titulacions que permeten impartir un ensenyament

Accés a la consulta a partir del 22 de març.

Consulta dels ensenyaments que es poden impartir

Accés a la consulta per titulació

Accés a la consulta per cos i especialitat