[Borsa de treball docent] Consulta i modificació de dades – Número d’ordre provisional

Segons anuncia la web del Departament, la borsa de personal docent estarà oberta per consulta i modificació de dades Del 26 de maig al 4 de juny de 2020

Cada curs escolar, el Departament d’Educació confecciona una llista única a Catalunya dels candidats a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que hi consten per al curs 2019-2020, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest curs.

Del 26 de maig al 4 de juny de 2020, les persones interessades poden modificar les dades de la borsa del curs 2020-2021. Aquestes modificacions tindran efectes a partir del 24 d’agost de 2020 i es tindran en compte per als nomenaments que es facin durant el curs 2020-2021.

Número d’ordre

El número d’ordre de la borsa de treball per al curs 2020-2021 es farà públic el dia 26 de maig de 2020. El termini per presentar reclamacions contra el nou número d’ordre provisional obtingut serà del 26 de maig al 4 de juny, ambdós inclosos.

a533-2.pdfModel de reclamació del número d’ordre provisional

Les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent, que han prestat serveis com a personal interí d’algun cos docent no universitari a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, tenen assignat el número d’ordre inferior a 55.000. En aquest bloc estan incloses les persones que han participat en la convocatòria oberta per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, i que tenen serveis prestats.

Les persones que van superar la fase d’oposició de la convocatòria oberta per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, però no van estar seleccionades i no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent, tenen un número d’ordre superior o igual a 55.000 i inferior o igual a 60.000.

Les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent que no han estat nomenades, o no ho han estat amb posterioritat al seu últim ingrés, tenen un número d’ordre superior a 60.000. Les persones que han participat en la convocatòria oberta per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, i que no tenen serveis prestats, si bé no estan incloses en aquest apartat inicialment, seran incloses en el moment en què es resolgui la convocatòria i podran participar en els nomenaments previstos per cobrir substitucions durant el curs, a partir de l’1 de setembre.

Ara només s’ha actualitzat el número de la borsa de les interines amb serveis prestats, incloses les inscrites en la darrera obertura de la borsa, i de les persones sense serveis prestats inscrites amb anterioritat a la darrera obertura de la borsa. Només elles poden fer modificacions de les seves dades de la borsa.

Les interines inscrites en la darrera obertura de la borsa sense serveis prestats ho podran fer quan es calculi el seu número de borsa (juny-juliol, no se sap data exacta).

a533-2.pdfModel de reclamació del número d’ordre provisional a la borsa de treball de personal docent

IMPORTANT: Les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent que no tenen serveis prestats, i no s’han apuntat a la borsa en la última convocatòria, han de confirmar que volen romandre en la borsa de treball. Per fer-ho, cal que entrin en l’aplicatiu i automàticament confirmar que es volen mantenir a la borsa de treball de personal docent

Consulta i modificació de dades – Accés a l’aplicatiu.

CONFIRMACIÓ DE LA CONTINUÏTAT A LA BORSA

La confirmació de la continuïtat a la borsa docent només l’han de fer les interines que no tinguin serveis prestats (en general) i no s’hagin inscrit en la darrera obertura de la borsa. La resta d’interines (amb serveis prestats en algun moment de la seva vida a la borsa o els inscrits en la darrera obertura de la borsa) no ho han de fer.

ACLARIMENT: Si et vas inscriure en la darrera obertura, no has prestats serveis posteriorment a la preinscripció però havies estat a la borsa amb anterioritat i tenies serveis prestats, aquests no us els comptaran fins que no torneu a tenir serveis prestats des de la nova inscripció. Per tant, ara esteu igual que els que no tenen cap servei prestat.

Calendari

  • Modificació de dades de la borsa: del 26 de maig al 4 de juny de 2020
  • Confirmació de la continuïtat a la borsa (els interins de la borsa del curs 2020-2021 que no tenen temps de servei prestat): del 26 de maig al 4 de juny de 2020
  • Borsa definitiva: segona quinzena de juny de 2020
  • Les persones que durant el curs 2020-2021 no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació. Tenen temps per fer-ho fins al 2 de juliol de 2020
  • Nomenaments telemàtics d’estiu: finals d’agost de 2020
  • Modificació de dades de la borsa: del 14 al 21 de setembre de 2020, del 16 al 23 de novembre de 2020, del 25 de gener a l’1 de febrer de 2021 i del 22 al 29 de març de 2021.

Durant aquests terminis, les persones que formen part de la borsa i les persones que han participat en la convocatòria d’accés a la borsa oberta l’1 d’abril de 2019 podran modificar les dades que consten a la borsa.

Accés a la borsa de les persones seleccionades i no seleccionades en el procés selectiu d’oposicions. Assignació de número d’ordre

Les persones que van superar la fase d’oposició de la convocatòria oberta per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, i no van ser seleccionades, si han prestat serveis, tenen assignat el número de barem corresponent, que no pot ser superior a 55.000.

Les persones que van superar la fase d’oposició d’aquella convocatòria però no van ser seleccionades i no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent, tenen un número d’ordre superior o igual a 55.000 i inferior o igual a 60.000.

Llocs de treball específics

Les persones que formen part de la borsa de treball poden consultar a l’aplicació Consulta de dades els llocs específics per als quals tenen el perfil professional en funció de la informació que consta en el registre informàtic del Departament.

Les persones que formen part de la borsa poden sol·licitar el reconeixement de perfils professionals mitjançant l’acreditació d’algun dels requisits demanats.

Els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona resoldran les sol·licituds i una vegada reconeguts, les persones interessades podran demanar voluntàriament ocupar els llocs específics corresponents.