[Borsa de treball PAS PAE i suport a la docència] Ampliació d’àmbits geogràfics i horaris

Des del 9 fins el 24 de juliol de 2020.

resolucio-20200708.pdfResolució, de 8 de juliol de 2020, per la qual s’obre termini perquè les persones participants de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Educació, per cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral i les persones amb contracte vigent, puguin ampliar els àmbits geogràfics i els horaris.

La borsa de treball de personal d’administració i serveis té com objecte disposar de persones candidates per a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per a la prestació dels serveis del Departament d’Educació mentre no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts.

Cada any, un cop acabat el curs escolar, es realitza un procés d’actualització de serveis prestats al Departament per les persones inscrites a la llista de participants en aquesta borsa de treball, i es regularitzaran les posicions en els blocs quan escaigui. Així mateix, s’obre termini per a què les persones integrants de la borsa puguin modificar àmbits geogràfics i horaris.

Web de l’aspirant