Borsa substitucions: Llista actualitzada del personal educador i mestre d’escoles bressol municipals de Barcelona.

El passat divendres 3 de maig es van fer públiques les llistes actualitzades, amb els dies treballats en data de l’1 de maig de 2024, de les borses de treball de la categoria d’Educador/a Escola Bressol i de la categoria de Mestre/a Escola Bressol. A partir d’aquesta publicació es duran a terme les ofertes de nomenaments d’interinatges, de programes i substitucions, per al curs vinent. Les podeu trobar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona.

Us facilitem els enllaços de les llistes:

Categoria Educador/a d’Escola Bressol:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/processosselectius/ca/borses/processos-selectius-consulta-i-estat-de-les-borses-de-treball?entity=49&q=educador

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/processosselectius/ca/borses/processos-selectius-consulta-i-estat-de-les-borses-de-treball?entity=49&q=mestreCategoria Mestre/a d’Escola Bressol:

A la web d’educació també hi trobareu publicat el Model de sol·licitud de cobertura de jornades a temps parcial per al curs 2024-2025. Per a les assignacions de jornades parcials de setembre, es tindran en compte les peticions rebudes fins al dia 17 de maig de 2024, prioritàriament.

Aquest és l’enllaç del document: https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/sites/default/files/modelsolicitud_coberturajornadaparcial24_25.pdf

Seguim!!