[Oposicions docents ordinàries] Substitucions als centres de treball de membres de tribunal d’oposició

Està previst que els tribunals que ho necessitin demanin a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, després de revisar el calendari d’actuacions i aspirants presentats, que es realitzin substitucions als centres de treball dels membres de tribunal. S’ha determinat que aquestes substitucions es puguin fer durant la setmana del 20 de maig, que és quan es calcula que hauran de realitzar-se gran part de les defenses de les programacions didàctiques (es poden iniciar abans en funció de l’especialitat i nombre d’aspirants que s’hagin de convocar).

Aquests dies els presidents i presidentes ens estan enviant les dades dels membres del seu tribunal que necessitaran aquesta substitució.