Calendari preinscripció per als ensenyaments postobligatoris

calendari_i_aspectes_especifis_preinscripcio_curs_2017_2018.pdfRESOLUCIÓ ENS/783/2017, de 10 d’abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2017-2018 per als ensenyaments postobligatoris sostinguts amb fons públics.

Per la Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer (DOGC núm. 7324, de 8.3.2017) s’han aprovat les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics per al curs 2017-2018.

D’acord amb el que disposa l’article 1.3 de la Resolució esmentada, i les normes reguladores dels ensenyaments objecte d’aquesta Resolució, per tal de regular els processos d’admissió d’alumnes als centres per al curs 2017-2018.

image_pdfimage_print