Creació del programa #aquiproubullying i convocatòria per formar-ne part

1606376.pdfRESOLUCIÓ ENS/881/2017, de 10 d’abril, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 19 de juny de 2017.

Descripció

El programa posa a l’abast dels centres la formació, estratègies i recursos necessaris per elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament amb la participació de tota la comunitat escolar, especialment de l’alumnat qui actuarà com observador i agent actiu i compromès en la lluita contra l’assetjament alhora que adquireix les actituds i els valors propis de la competència social i ciutadana.

Objectius

  • Implicar la comunitat escolar davant els casos d’assetjament.
  • Potenciar el compromís actiu de l’alumnat en la prevenció i detecció dels casos d’assetjament.
  • Fomentar la gestió positiva dels conflictes.
  • Contribuir al desenvolupament personal i social de l’alumnat.

Web del departament

#aquiproubullying Secundària

En aquest document trobareu resposta als elements principals del programa per als centres de Secundària.

#aquiproubullying Primària

En aquest document trobareu resposta als elements principals del programa per als centres de Primària.