Canvi de contrasenya per a usuaris XTEC 

Les persones que teniu usuari XTEC actiu o bloquejat que no hàgiu canviat la contrasenya en els últims 6 mesos, heu canviar-la. Si no ho feu, es bloquejarà el vostre usuari.

El termini per canviar la contrasenya finalitza el 30 de juliol de 2023. Abans, tots els usuaris actius rebreu dues notificacions de recordatori de canvi de contrasenya.

Per canviar la contrasenya o bé sol·licitar un recordatori al centre (en cas que no la recordeu), consulteu l’apartat d’A​tenció a l’usuari > Gestió d’usuaris > Gestió de contrasenyes. En aquest apartat també hi ha informació sobre les característiques que ha de tenir una contrasenya segura.

La política de caducitat de contrasenyes per als usuaris dels serveis XTEC, dona compliment a la Instrucció 08/20​20, de 24 de novembre, sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, i a la Llei orgàn​ica 3/2018​, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

​Per resoldre dubtes o demanar assistència, poseu-vos en contacte amb el SAU (sau.tic@pautic.gencat.cat)​. També podeu consultar l’apartat de Preguntes més freqüents.​