Catàleg de protocols

Web del departament

​​​ÀmbitDocument​​Més informació
Salut
Acompanyar l’apat dels alumnesCons​ells per a menjadors escolars i famíliesAlimentació saludable per a infants i joves​
Atenció dels infants amb al·lèrgies alimentàries i/o al làtex en l’àmbit escolarModel d’ate​nció
Portal de centre: Salut
Atenció dels infants amb diabetis en l’àmbit escolar.Model d’atencióPortal de centre: Salut
Detecció de l’alumnat de situacions de dificultat en l’alimentacióProto​col
Pla Salut Escola i ComunitatDocument marcXTEC
Sida i comunitat escolarGuia Dept. ​de Salut
Programa Salut i EscolaContingut i guia d’implantacióAgència de Salut Pública de Catalunya ​
Protocol de prevenció de drogues a secundàriaProtocol
XTEC
Projectes educatius
Plans educatius d’entornDocum​ent marcXTEC 
Promoció escolar del poble gitanoDocument marcXTEC
Projecte Escola i familiaDocument marcXTEC
Servei comunitari per als alumnes de secundària obligatòriaDocument marcXTEC 
Projecte de convivènciaDocument marcXTEC
Protocols per a la millora de la convivència
​Protocol d’acollida d’alumnat desplaçat de la guerra de Rússia contra Ucraïna als centres educatiusProtocol​Portal de centre
Actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o comissió d’una infracció penalProtocol  XTEC
Intervenció en cas de conflicte greu amb l’alumnatProtocol XTEC
Maltractament infantil i adolescentProtocolXTEC
Prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització violenta als centres educatius​Protocol
Prevenció, detecció i intervenció davant conductes d’odi i discriminacióProtocolXTEC
Prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el ciberassetjament entre igualsProtocolXTEC
Prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a persones LGBTIProtocolXTEC
Prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d’Ensenyament  Protocol Portal de centre
Prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista entre l’alumnat  ​ProtocolXTEC
​Protocol d’àmbit comunitari de prevenció, detecció i intervenció davant situacions d’absentismeProtocol​​–
Unitats docents (justícia i DGAIA)
Marc d’actuació de les unitats docents dels centres de la DGAIADocument marc
Marc d’actuació de les unitats docents dels centres de justícia juvenilDocument marc— 
 Seguretat
Pla d’emergència per als centresDocument marcPortal de centre   
Pla d’emergència per a les llars d’infants
Document marcPortal de centre  
Protocols i mesures excepcionals relacionades amb la covid-19
Repositori del Departament d’Educació​—

​​Data d’actualització: 5 de maig de 2022​