Catàleg de protocols

Web del departament

Project​​​es educatius

Plans e​duc​​atius d’entorn

 • Data de publicació: juny de 2017
 • Responsable: Departament d’Educació

Plans educ​atius d’entorn (XTEC)

 Promoció es​colar del poble gitano. ​

 • Data de publicació: octubre de 2014​​
 • Responsable: Departament d’Educació

Projecte promoció escolar (XTEC)

 Projecte Escola i família. Continguts de l’aplicaci​ó informàtica per a l’elaboració del projecte​

 • Data de publicació: març de 2017​
 • Responsable: Departament d’Educació

Comunitat educativa. Escola i famílies (XTEC) 

 Servei comunitari per als alumnes de secundà​ria obligatòria. Una acció educativa en el marc curricular​

 • Data de publicació: octubre de 2015
 • Responsable: Departament d’Educació

Servei comunitari (XTEC)

 Projecte de Convivència i èxit educatiu. Continguts de l’aplicació informàtica per a l’elaboració del projecte de convivència​

 • Data de publicació: setembre de 2021​​
 • Responsable: Departament d’Educació

​Projecte de convivència (XTEC)

Prevenció de la violència als centres​

Protocol d’actuació davant de qualsevol tipus de violència en l’àmbit educatiu

 • Data de publicació:​ setembre de 2023
 • Responsable: Departament d’Educació​

Maltractament infantil i ad​oles​cent ​

 • Data de publicació:​ novembre de 2019
 • Responsable: Departament d’Educació

Projecte de convivència (XTEC)

Protocols relacionats amb el maltractament d’infants i adolescents.

 Protocol d’actuacions per prevenir la mutilació genital femenina​

 • Data de publicació: any 2007
 • Responsable: Departament d’Acció Social i Ciutadania

Departament de Drets Socials > Protocols d’actuació​

Materials de suport per als centres​

Prevenció, detec​​ció i intervenció de processos de radicalització violenta als centres educatius​​

 • Data de publicació: desembre de 2018
 • Responsable: Departament d’Educació

Projecte de convivència (XT​​EC)

Prevenció, detecció i inter​venció davant conductes d’odi i discriminació ​

 • Data de publicació: desembre de 2018​
 • Responsable: Departament d’Educació

Projecte de convivència (X​​​TEC)

Prevenció, detec​ció i intervenció davant l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals​

 • Data de publicació: juliol de 2019​​​
 • Responsable: Departament d’Educació

Projecte de convivència (XTEC)

Prevenció, detecció i inte​r​venció enfront l’assetjament escolar a persones LGBTI​

 • Data de publicació: juliol de 2018
 • Responsable: Departament d’Educació

Projecte de convivència (X​​TEC)

Materials de suport per als centres​​

Prevenció, detecció​ i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d’Ensenyament ​

 • Responsable: Departament d’Educació

Protocols en casos d’assetjament

Prevenció, detecció​ i intervenció davant la violència masclista entre l’alumnat  ​

 • Data de publicació: juny de 2019
 • Responsable: Departament d’Educació

Projecte de convivència (XTEC​)

Materials de suport per als centres​​​​​

M​illora de la convivència

 Protocol per a l’atenció i acompanyament de l’alumnat transgènere en els centres educatius

 • Responsable: Departament d’Igualta​t i Feminismes

​Departament d’Igualtat i Feminismes > LGTBI+​

Materials de suport per als centres​

  Protocol per a​ la prevenció i l’abordatge del matrimoni forçat a Catalunya

 • ​Responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Departament d’Igualtat i feminismes > Prevenció del matrimoni forçat

Materials de suport per als centres

Protocol​ d’acollida d’alumnat des​plaçat de la guerra de Rússia contra Ucraïna als centres educatius

 • Data de publicació: març de 2021​​
 • Responsable: Departament d’Educació

Gestió d’alumnes > Situacions específiques 

 Actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflict​​e o comissió d’una infracció penal

 • Responsable: Departament d’Educació​

Projecte de convivència (XTEC) 

​Intervenció en cas de​​​ conflicte greu amb l’alumnat 

 • Data de publicació:​ juny de 2008
 • Responsable: Departament d’Educació

Projecte de convivència (XTEC)

Protocol d’àmbit c​​omunitari de prevenció, detecció i intervenció davant situacions d’absentisme​​

 • Data de publicació: juny de 2019
 • Responsable: Departament d’Educació

Projecte de ​convivèn​​​cia (XTEC)

Sa​​lu​t

 Guia per a l’abordatge de la conducta suïcida i de les autolesions no suïcides en el centre educatiu​

 • Data de publicació: Desembre de 2022
 • Responsable: Departaments de Salut i d’Educació

 Acompanyar l’àpat dels alumnes. Cons​ells per a menjadors escolars i famílies

 • Data de publicació: febrer de 2016​
 • Responsable: Agència de Salut Pública de Catalunya

Alimentació saludable per a infants i joves (Agència de Salut Pública de Catalunya)

Model d’atenció dels infants amb al·lèrgies alimentàries i/o al làtex en l’àmbit escolar

 • Responsable: Departaments d’Educació i Salut

Gestió d’alumnes > Salut

 Model d’atenció dels infants amb diabetis en l’àmbit escolar

 • Responsable: Departaments d’Educació i Salut

Gestió d’alumnes > Salut

Pla transversal de promoció i edu​​​​cació per a la salut en infants

 • Data de publicació: desembre de 2010​
 • Responsable: Departaments d’Educació i Salut

Programa Salut i Escola (XTEC) 

 Sida i comunitat escolar. Informació per a​ professionals de l’àmbit educatiu​

 • Data de publicació: novembre de 2009​
 • Responsable: Departament de Salut

Material divulgatiu – Documentació (Dept. ​de Salut)

 Programa Salut i Esc​​ola. Conting​ut i guia d’implantació​

 • Data de publicació: desembre de 2008
 • Responsable: Departaments d’Educació i Salut​​

Programa Salut i Escola (Agència de Salut Pública de Catalunya) ​​

 Protocol de prevenció de drogues a se​​cundària​

 • ​Responsable: Departament d’Educació​

​Protocol de prevenció de drogues a secundària (XTEC)​

Seg​uretat

Guia d’actuació per a centres educatius en el marc d’altes temperatures 

 • Data de publicació: maig de 2023
 • Responsable: Departament d’Educació

Pla d’adequació al canvi climàtic​​​​​​​​

Mesures d’actuació en l’à​mbit educatiu davant d’onades de calor o d’altes temperatures excepcionals (SLT)

 • Data de publicació: setembre de 2022
 • Responsable: Departaments d’Educació i Salut

Mesures d’actuació davant les onades de calor (Educació)

 Pla d’emergència per als centres​​

 • Data de publicació: setembre de 1998
 • Responsable: Departament d’Educació

​Gestió de centres > Seguretat  

 Pla d’emergència per a les llar​s d’infants​​

 • Responsable: Departament d’Educació

Gestió de centres > Seguretat 

 Protocols i mesures exc​​epcionals relacionades amb la covid-19​​

 • ​Responsable: Departaments d’Educació i Salut​

​Repositori del Departament d’Educació​​

Unitats docen​​ts (Justícia i DGAIA)

 Marc d’actuació de les unitats docents dels ce​ntres de la DGAIA

 • Data de publicació: juny de 2015​​
 • Responsable: Departament d’Educació

 Marc d’actuació de les unitats docents dels centres ​de justíc​ia juvenil​. Document marc

 • Data de publicació: novembre de 2015​
 • Responsable: Departament d’Educació​

Data d’actualització: 7.9.2023

image_pdfimage_print