Catàleg de protocols

Web del Departament

 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Salut​​​​​​​ Document ​​Més informació
Acompanyar l’apat dels alumnes Cons​ells per a menjadors escolars i famílies Alimentació saludable per a infants i joves​
Atenció dels infants amb al·lèrgies alimentàries i/o al làtex en l’àmbit escolar Model d’ate​nció Portal de centre: Salut
Atenció dels infants amb diabetis en l’àmbit escolar. Model d’atenció Portal de centre: Salut
Detecció de l’alumnat de situacions de dificultat en l’alimentació Proto​col
Pla Salut Escola i Comunitat Document marc XTEC
Sida i comunitat escolar Guia  Dept. ​de Salut
Programa Salut i Escola Contingut i guia d’implantació Agència de Salut Pública de Catalunya ​
Protocol de prevenció de drogues a secundària Protocol XTEC
Projectes educatius Document Més informació
Plans educatius d’entorn Docum​ent marc XTEC 
Promoció escolar del poble gitano Document marc XTEC
Projecte Escola i familia Document marc XTEC
Servei comunitari per als alumnes de secundària obligatòria Document marc XTEC 
Projecte de convivència Document marc XTEC
Protocols per a la millora de la convivència Document Més informació
Actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o comissió d’una infracció penal Protocol   XTEC
Intervenció en cas de conflicte greu amb l’alumnat Protocol  XTEC
Maltractament infantil i adolescent Protocol XTEC
Prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització violenta als centres educatius​
Protocol
Prevenció, detecció i intervenció davant conductes d’odi i discriminació Protocol XTEC
Prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals Protocol XTEC
Prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a persones LGBTI Protocol XTEC
Prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d’Ensenyament   Protocol  Portal de centre
Prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista entre l’alumnat  ​ Protocol XTEC
​Protocol d’àmbit comunitari de prevenció, detecció i intervenció davant situacions d’absentisme Protocol​ ​–
Unitats docents (justícia i DGAIA) Document Més informació
Marc d’actuació de les unitats docents dels centres de la DGAIA Document marc
Marc d’actuació de les unitats docents dels centres de justícia juvenil Document marc — 
  Seguretat Document Més informació
Pla d’emergència per als centres Document marc Portal de centre   
Pla d’emergència per a les llars d’infants Document marc Portal de centre  

​​Data d’actualització: 13 de maig de  2021​

Web del Departament