Protocol d’actuació davant de qualsevol tipus de violència en l’àmbit educatiu

El Departament d’Educació ha elaborat el Protocol d’actuació davant de qualsevol tipus de violència en l’àmbit educatiu, amb l’objectiu de dotar els centres educatius d’eines per a la prevenció, detecció i intervenció davant situacions de violència a l’àmbit educatiu que afecten l’alumnat.

Les actuacions previstes en aquest document s’adrecen a millorar l’atenció als infants i joves i s’aplica a les múltiples formes de violència que puguin estar vivint dins l’àmbit educatiu exercides per alumnat, tant si succeeixen dins com fora del centre educatiu ja que afecten l’alumnat i les relacions que s’hi estableixen.

El present protocol és aplicable a tots els centres públics i privats sostinguts amb fons públics que conformen el servei d’educació de Catalunya.