Cobrament juliol 2016

Les persones que reunien els requisits per al nomenament del juliol de 2016 ja tenen introduït el temps treballat a l’ATRI.
El pagament corresponent s’abonarà en la nòmina del mes de juliol de 2022


El Departament, acatant una sentència judicial, ha abonat en la nòmina de maig la retribució corresponent al mes de juliol de 2016 al professorat substitut que complia aquests dos requisits: sis mesos treballats durant el curs i trenta hores de formació el mes de juliol d’aquell any 2016.

A les persones que aquell mes van percebre la prestació per atur se’ls ha descomptat aquesta quantitat de la nòmina.

Tot el professorat substitut que el curs 2015-2016 tenia acreditats sis mesos de serveis prestats docents amb un dia mínim a l’abril, maig o juny, però no va realitzar la formació de 30 hores durant el juliol del 2016, ho podrà fer al juliol del 2021 per poder cobrar el nomenament del juliol del 2016. El departament d’Educació haurà d’ofertar cursos gratuïts al professorat afectat.