Com funcionen les borses municipals?

Com ben segur sabeu, fa molt de temps que des de CGT reclamem explicacions de com funcionen les borses de personal municipal adscrit als centres educatius així com la negociació d’una normativa pròpia de borses. Després d’insistir-hi molt (des de que la CGT estem a educació de l’Ajuntament cada curs hem fet una instància i ho reclamem a cada mesa), finalment ens han donat informació de com funcionen les borses via telefònica. Intentem fer-ne un resum amb les respostes que ens han donat des de RRHH (en blau)

1. Quins són els supòsits d’exclusió de la llista municipal?

Per les persones amb serveis prestats, s’exclou de la borsa si una persona ja nomenada renuncia al nomenament. 

2. Quantes vegades es pot dir que no a un nomenament sense que t’excloguin de la borsa? 

Es pot dir que no a un nomenament fins a 3 vegades. En el cas que es digui que no al primer, segon o tercer nomenament, et posen al final de la borsa. 

La quarta vegada que es renuncia a un nomenament, t’exclouen de la borsa. 

Si es renuncia a un nomenament de mitja jornada, no hi ha penalització.

Les comunicacions es realitzen via email o trucada telefònica.  

2. Quins són els supòsits de congelació a la borsa? 

Si estan prestant serveis a centres de la Generalitat, es congela el número a la borsa municipal, sempre és millor comunicar-ho a través de l’email o formulari. 

Et pots congelar de la borsa municipal en qualsevol moment.

3. Per quin mitjà de comunicació t’has de congelar a la borsa municipal

Per comunicar la disponibilitat a la borsa docent es pot fer per dues vies: 

1. Via e-mail, segons siguis de primària o secundària: 

dcpri.ceb@gencat.catdcsec.ceb@gencat.cat 

2. Via formulari al web del CEB (formulari a la mateixa pàgina que adjuntem, no al link del Departament)

VEURE FORMULARI

3. Ens continua arribant que les substitucions als centres municipals es cobreixen com a difícil cobertura. Quins són els criteris o en quines circumstàncies les substitucions i vacants a centres municipals surten com a difícil cobertura? 

La majoria no són de difícil cobertura i arriben a les persones de la borsa municipal, però arriben des de la bústia de díficil cobertura perquè no en tenen un altre. Admeten que algunes vacants o substitucions sí que s’anuncien públicament i s’oferten a personal de borses de la Generalitat. Això passa quan no hi ha prou gent a la borsa municipal. 

4. Si manquen persones a les borses municipals, per què no s’obren? 

Ens contesten que ara s’està posant ordre a les borses existents i també que s’està treballant en la normativa de borses pròpia. 

S’està enviant un email a les persones amb serveis prestats de les borses municipals preguntant la seva disponibilitat i les especialitats que pot impartir a través d’un formulari. Aquest email va crear confusió perquè a l’assumpte hi posava “nomenament” i la gent que el va rebre va pensar que els estaven oferint un nomenament. L’email es continua enviant, però s’ha canviat el titular de l’assumpte per evitar la confusió. És important respondre aquest email. 

5. Com es pot consultar la borsa de persones que s’han inscrit sense serveis prestats? 

No es pot. S’està treballant per ordenar-la i publicar-la, però ara com ara encara no està enllestida. 

Recomanem a les persones que en algun moment es van inscriure a la borsa i estan interessades a treballar als centres municipals, envieu un email a dcpri.ceb@gencat.catdcsec.ceb@gencat.cat informant de l’especialitat a què us vàreu inscriure i quines especialitats podeu impartir i que esteu disponibles si és el cas. De pas, demaneu com es pot consultar la borsa de les persones sense serveis prestats.

6. El personal que prové de les llistes de la Generalitat, és conscient que el temps trebalalt a centres municipals no els computa a la borsa de la Generalitat? 

En les publicacions de les difícils cobertures s’informa d’aquest fet.

Agraïm sincerament l’explicació via telefònica que ens han fet des de RRHH del Consorci d’Educació. Però també seguirem insistint a poder negociar la preuada normativa pròpia de borses i reclamant transparència a les borses municipals.