Com sol·licitar els estadis de promoció docent pels docents de l’Ajuntament de Bcn

Com aconseguir el reconeixement d’estadis de promoció docent

Des del CEB ens informen que actualment hi ha dues vies per sol·licitar els estadis de promocio docent:

1. Via seu elctrònica.

No cal signatura digital. S’ha d’omplir el formulari de petició genèrica i adjuntar el PDF de Sol·licitud de reconeixement d’estadi de promoció docent.

Quan arribes a aquesta pàgina: https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Peticio-generica

a baix veuràs:

  1. Presentar petició (entra)
  2. Per internet
  3. Presentar sense signatura electrònica.

ANAR AL FORMULARI DE PETICIÓ GENÈRICA DE LA SEU ELCTRÒNICA DEL GENCAT

FORMULARI PDF DE SOL·LICITUD D’ESTADIS PER ADJUNTAR:

2. Via e-valisa

Cal escriure la petició al cos del missatge i adjuntar el PDF de Sol·licitud de reconeixement d’estadi de promoció docent.

VEURE INSTRUCCIONS D’E-VALISA