Instància sobre borses municipals docents i adjudicacions de substitucions. Extinció encoberta.

D’ençà que la CGT vam entrar al sector educatiu a l’Ajuntament de Barcelona hem estat reclamant una normativa de borses pròpia. Davant la recurrent pregunta de quina normativa s’aplica hem rebut respostes contradictòries i mai per escrit, primer ens deien que s’aplicava l’acord de borses de l’Ajuntament i últimament que s’aplica el del Departament d’Educació. És a dir, ens trobem davant un vuit legal que crea inseguretat jurídica perquè quan detectem irregularitats en els nomenaments no tenim normativa pròpia a què acollir-nos.

A més a més, segurament ens hem adonat que a les nostres escoles i instituts arriben docents provinents de les borses del Departament d’Educació, cada vegada amb més freqüència. Davant les nostres queixes al respecte en les meses del CEB, l’administració es queixa que la majoria de persones de les borses municipals al ser trucades per cobrir substitucions no volen treballar. Per això la part social sempre demanem que s’obrin totes les borses municipals. La resposta de l’administració és que ja estan obertes de les especialitats necessàries. Però ens adonem que hi ha especialitats que no estan obertes, però que s’adjudiquen substitucions a docents del Departament d’Educació.

Per acabar-ho d’adobar, diferents docents d’ambdues administracions ens informen que els arriben emails per cobrir substitucions de centres municipals com a difícil cobertura i deduïm que s’estan cobrint totes les substitucions per aquesta via.

Aquesta situació només pot significar una cosa: ens estan extingint de manera encoberta, fent morir les borses municipals i omplint els centres de l’Ajuntament de docents del Departament.

Això, a més, comporta un greuge per les persones provinents del Departament perquè no són conscients ni se’ls informa que el temps treballat als centres municipals no els computarà com a temps treballat a les borses del Departament.

Per això hem tornat a registrar instància de reclamació denunciant de nou els fets i reclamant que s’obrin totes les borses municipals, que la borsa sigui transparent i es publiqui l’ordre d’adjudicació i que se’ns convoqui per negociar una normativa pròpia de borses docents municipals.