CONCLUSIONS DE LES ENQUESTES REALITZADES PER CGT LABORALS A LES TIS

Les enquestes ens han confirmat el que ja sabíem:

 • És una vergonya que el 49% de les TIS enquestades consideri que de vegades no faci funcions de TIS. 
 • Alguns Equips directius SEGUEIXEN SENSE TENIR clares les nostres funcions i fa més de 17 anys que es va crear aquesta categoria laboral.
 • El 18% de les enquestades diuen que no se senten valorades per la resta de companys. Hem de treballar pel benestar de totes les TIS.
 • Només un 15% de companyes TIS no assisteixen al centre al juliol. La resta van als centres i algunes fan tasques que no els pertoquen.
 • Les enquestades estant molt descontentes amb els cursos de formació del Departament d’Educació.. Un 40% consideren que no hi ha formació específica de TIS i un 54% consideren que les formacions són molt bàsiques i es repeteixen cada curs. Les enquestades volen formació més específica i ens han proposat diferents temàtiques formatives.
 • Respecte a la pregunta sobre la distribució horària: Quantes hores setmanals dediques a l’atenció directa a l’alumnat  les respostes han estat molt diverses. 27% 30 hores/setmana, 26% entre 29 i 25 hores/setmana, també 26% entre 25 i 15 hores/setmana i un 20% menys de 15 hores/setmana. En el document de funcions de TIS s’ha d’acotar millor les hores d’atenció directa a l’alumnat. Actualment, el document diu que les TIS han de fer 30 hores d’atenció directa a l’alumnat i les seves famílies;  en cap cas aquestes 30 hores no han de ser únicament d’atenció directa a l’alumnat. 
 •  Les TIS necessiten espais en el seu horari per poder desenvolupar la resta de funcions. La majoria de les funcions TIS no es poden atendre degudament si la majoria d’hores de treball recauen en l’atenció directa a l’alumnat.
 • No en tots els centres es respecta la distribució horària perquè les TIS puguin participar a les reunions. És important per poder desenvolupar les seves funcions que les TIS assisteixin a la Comissió Social. En la nostra distribució horària tenim 5 hores de coordinació amb els professionals del centre i agents educatius i socials externs (per exemple, tècnics dels serveis socials, assessors en llengua i interculturalitat i cohesió social, educadors de carrer, etc.)
 • El 19% de les enquestades no gaudeixen dels 20 min de descans, dret que tenim com a treballadores laborals recollit al VI Conveni col·lectiu únic del Personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Article 45.4. Pàg. 92.  No gaudir d’aquest descans és una vulneració de drets laborals.
 • Que als centres públics faltin mans no és excusa perquè les TIS acabin fent de vetlladores. Un 18% de les enquestades afirma que sovint fa funcions de vetlladora.
 • La majoria de TIS ens sentim preparades per fer les funcions de COCOBE. Només un 13% de les enquestades diu que NO volen fer de COCOBE.
 • El 80% de les enquestades considera que les TIS i les Educadores Socials realitzem pràcticament les mateixes funcions. Encara que les TIS cobrem menys per fer les mateixes tasques.