[Concurs de mèrits docent] Valoració definitiva dels mèrits – Llista de persones seleccionades

Des de l’Espai personal pots consultar el detall de la valoració definitiva dels mèrits de les especialitats en què participes. Amb aquesta publicació es considera feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes.

Contra la valoració definitiva de mèrits pots interposar recurs d’alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació.

Pots presentar recurs d’alçada des de l’1 d’abril al 2 de maig de 2023.

Accedeix a l’Espai personal (amb codi d’usuari GICAR)

Accedeix a l’Espai personal (amb certificat digital)

Consulta la puntuació definitiva