Concurs de trasllats 20-21. Normes procedimentals

boe-a-2020-12028.pdfOrden EFP/942/2020, de 5 de octubre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, convocados durante el curso 2020/2021, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

(…)

El termini de presentació d’instàncies de participació per a tots els concursos de trasllats d’àmbit estatal que s’han de convocar durant el curs 2020/2021 serà des del 5 a el 26 de novembre de 2020, ambdós inclosos.

Us recordem que opositores i persones desplaçades o sense destinació definitiva o reincorporades d’una excedència voluntària tenen l’obligació de concursar.

Les persones que ja en tinguin Definitiva poden optar pel concurs voluntari.

La data prevista per la publicació del concurs General de Trasllats en el DOGC és el el dia 2 de novembre.

LLISTES D’ADMESOS I EXCLOSOS: GENER 2021 (SEGONA QUINZENA).
LLISTES PROVISIONALS: MITJANS DE MARÇ
LLISTES DEFINITIVES: 15/20 MAIG