Concurs de trasllats als cossos docents. Llista de participants amb puntuació

ACLARIMENTS RECLAMACIONS CONCURS DE TRASLLATS:

Termini de presentació de reclamacions fins el dia 4 de febrer.

Per fer les reclamacions oportunes, segons explicacions del Departament, als Serveis Territorials, Consorci o gestores, tenen un model a disposició per a poder omplir i reclamar. Model telemàtic de l’ATRI (recorda que has d’accedir-hi amb contrasenya) aquí. També és vàlid agafar un foli en blanc, amb nom i DNI i exposar el que calgui, resgistrar-lo i quedar-se’n una còpia.

REFERENT ALS 4 PUNTS DEL NIVELL D DE CATALÀ:

Com que és un concurs estatal, ara no trobareu en la suma total els 4 punts.

Posteriorment, en les llistes definitives, per Catalunya només, sí que sortirà.

Web del Departament. Clica aquí