Concurs de trasllats cossos d’ensenyaments secundaris i de la Inspecció. Model per reclamació o desistiment

Termini de presentació de reclamacions i desistiments: del 15 al 20 de març de 2013.

Per a dubtes i consultes, adreceu-vos a:

• en relació al funcionament de l’aplicació: servei d’atenció unificada, telèfon 902532100, correu sau.ensenyament@gencat.cat i

• en relació a les bases de la convocatòria o les dades del vostre expedient: serveis territorials del Departament d’Ensenyament o Consorci d’Educació de Barcelona.

Calendari:

• Termini de presentació de sol•licituds: del 6 al 22 de novembre de 2012

• Publicació de la llista de participants amb la puntuació: 29 de gener de 2013

• Termini de presentació de reclamacions: del 30 de gener al 4 de febrer de 2013

• Publicació de la llista amb l’adjudicació provisional: 12 de març de 2013 (cos de mestres) i 14 de març de 2013 (cossos d’ensenyaments secundaris i de la Inspecció)

• Termini de reclamacions i desistiments: del 13 al 18 de març de 2013 (cos de mestres) i del 15 al 20 de març (cossos d’ensenyaments secundaris i de la Inspecció)

• Publicació de la llista amb l’adjudicació definitiva: maig de 2013

* Enllaç al Departament d’Ensenyament

* Enllaç als llistats en pdf del web del MECD

* Model per reclamació o desistiment