RESOLUCIÓ ENS/485/2013, d’1 de març, per la qual es modifica l’adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics dels Serveis Territorials a Girona, als efectes del procediment d’admissió d’alumnes.