Convocatòria ordinària i extraordinària proves B1, B2, C1 i C2

Convocatòria de les proves extraordinàries corresponents al curs 2023-2024 per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1, avançat C2 d’anglès i avançat C2 de català en règim lliure i de les proves ordinàries corresponents al curs 2023-2024 per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1, avançat C2 d’anglès i avançat C2 de català en règim lliure

RESOLUCIÓ EDU/2660/2023, de 18 de juliol, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2023-2024, per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1, Intermedi B2, nivell avançat C1 i nivell avançat C2 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes.

Dates inscripció i proves

Convocatòria extraordinària de les proves de certificació dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1, avançat C2 d’anglès i avançat C2 de català en règim lliure

Dates d’inscripció: a partir de les 9:00h del 13 de novembre fins al 17 de novembre de 2023 a les 23:59h.

Calendari i horari de les proves

Prova escrita: 2 de febrer de 2024, a la tarda.

Convocatòria: 15.30 h; inici de la prova: 16 h.

Prova d’expressió i interacció oral: segons la convocatòria personal lliurada a cada persona aspirant el dia de la prova escrita.

Convocatòria ordinària 

Dates d’inscripció: a partir de les 9:00h del 26 de febrer a l’1 de març de 2024, a les 23:59h.

Calendari i horari de les proves

El calendari i els horaris de les proves escrites de certificació per a la convocatòria ordinària són els següents:
Certificat de nivell intermedi B1

Alemany: 7 de juny de 2024, a la tarda

Anglès: 29 de maig de 2024, a la tarda

Àrab: 10 de juny de 2024, a la tarda

Coreà: 6 de juny de 2024, a la tarda

Espanyol per a estrangers: 10 de juny de 2024, al matí

Èuscar5 de juny de 2024, a la tarda

Francès: 3 de juny de 2024, a la tarda

Grec: 4 de juny de 2024, a la tarda

Italià: 4 de juny de 2024, a la tarda

Japonès: 5 de juny de 2024, a la tarda

Neerlandès: 5 de juny de 2024, a la tarda

Portuguès: 5 de juny de 2024, a la tarda

Rus: 6 de juny de 2024, a la tarda

Xinès: 10 de juny de 2024, a la tarda

Certificat de nivell intermedi B2.

Alemany: 13 de juny de 2024, a la tarda

Anglès: 31 de maig de 2024, a la tarda

Excepte les EOI de Cornellà i el Berguedà que realitzaran la prova el 28 de maig.

Àrab14 de juny de 2024, a la tarda

Espanyol per a estrangers: 12 de juny de 2024, al matí

Èuscar: 11 de juny de 2024, a la tarda

Francès: 10 de juny de 2024, a la tarda

Grec: 13 de juny de 2024, a la tarda

Italià: 12 de juny de 2024, a la tarda

Japonès: 10 de juny de 2024, a la tarda

Neerlandès: 12 de juny de 2024, a la tarda

Portuguès: 11 de juny de 2024, a la tarda

Rus: 11 de juny de 2024, a la tarda

Xinès: 12 de juny de 2024, a la tarda

Certificat de nivell avançat C1
Anglès: 27 de maig de 2024, a la tarda

Alemany28 de maig de 2024, a la tarda

Francès30 de maig de 2024, a la tarda

Italià28 de maig de 2024, a la tarda

Espanyol per estrangers: 5 de juny de 2024, al matí

Certificat de nivell avançat C2

Anglès: 24 de maig de 2024, a la tarda

Català: 27 de maig de 2024, a la tarda.

Certificat de nivell intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 de català (només per alumnat oficial)

Certificat de nivell intermedi B1 català: 13 de juny de 2024, a la tarda.

Certificat de nivell intermedi B2 català: 11 de juny de 2024, a la tarda.

Certificat de nivell avançat C1 català: 3 de juny de 2024, a la tarda.

Horari de les proves

Convocatòria de matí: 9.30 h; inici de la prova, 10 h.

Convocatòria de tarda: 15.30 h; inici de la prova, 16 h.