Cròniques de la Mesa de No Negociació #2- 14-09-2023

El Departament exposa els seus mandats. 

La part social, per ordre i seguint el protocol, contraargumentem. 

El Departament respon que s’aplicarà igualment sense cap modificació.

A continuació es passa al següent punt.

Més que una mesa sectorial, el que hi ha al Departament d’Educació sembla la taula del No Aniversari de la famosa novel·la de Lewis Caroll.

ÚNIC PUNT ORDRE DEL DIA: CONCURS DE MÈRITS (FINALITZAT) 

 • S’han publicat les notes del concurs-oposició (CO). Tenen dos dies per fer les reclamacions. Les definitives seran 26-27 de setembre. 
 • Continuen arribant renúncies del Concurs de mèrits (CM), ara mateix n’hi ha 74 de comptabilitzades. També han arribat renúncies de les renúncies, que s’accepten si les primeres encara estaven en procés de finalitzar-se (publicades). La intenció és continuar amb la llista complementària de no-seleccionats per cobrir els que no han pres possessió.
 • Està pendent de revisar el PFT que s’integren al cos de secundària.

La setmana vinent publicaran darrera resolució que hauria de ser definitiva per signar consellera i enviar a ministeri.

 • Estan revisant recursos encara i creuen que alguns s’estimaran per les definitives.
 • Denunciem el procés caòtic d’estabilització. Oposicions arbitràries. Maltractament del Departament cap al col·lectiu docent. 
 • Es demana llistat de funcionariat cos de PT que ha passat a cos superior per CM.
 • Per què no es van lliurar notes d’alguns tribunals abans de marxar de vacances?
 • Què es farà amb les places desertes del Concurs d’Oposició? (78 informàtica p. ex.)
 • Per què hi ha tribunals que estan amenaçant d’abaixar notes a causa de les reclamacions?
 • Per què la reclamació passa a ser 100% en línia si sempre hi havia hagut contacte directe opositors/tribunals?
 • Què passarà amb docents de més de 3 anys a 01/09/2025 sabent que no s’arribarà al 8% de temporals?
 • Què diu el Departament sobre nou Concurs de Mèrits per la nova normativa RDL 5/2023, article 217, on s’obliga a convocar a un nou CM, amb places estructurals del 2016 al 2022 ocupades per persones que treballaven abans de 2016 i que NO hagin superat oposicions? 

El Departament respon…

 • Revisaran el tribunal 10 de Biologia i Geologia, hi ha hagut altres problemes d’estabilitat de la plataforma en altres tribunals.
 • El missatge dels tribunals de baixa nota (educació física) és incorrecte i així ho faran saber amb una comunicació oficial al tribunal. Es confirma que no es revisarà la nota a la baixa.
 • Es fa en línia per un requeriment del síndic de greuges per la llunyania d’alguns aspirants. L’aplicatiu per la fase de mèrits es farà amb la plataforma actual, diferent de la de CM, quan s’obri termini es tindran 5 dies hàbils. Hi haurà molts camps d’antiguitat i formació.
 • Tots els recursos d’alçada pendents tindran resposta abans d’acabar setembre.
 • CM no tindrà cap plaça deserta.
 • RDL 5/2023 és per CCAA que no van identificar correctament les places (Catalunya ho va fer bé).
 • No es podran retirar els docs penjats a la fase de mèrits, només es podrà afegir documentació.
 • Es comprometen en mirar situació de cadascú després del procés d’estabilització; (no diuen res de les places desertes).
 • Pacte d’estabilitat: després del procés d’estabilització (ara no és el moment).

Mesa sectorial #1Mesa sectorial #3