Cròniques de la Mesa de No Negociació #3- 21-09-2023

El Departament exposa els seus mandats. 

La part social, per ordre i seguint el protocol, contraargumentem. 

El Departament respon que s’aplicarà igualment sense cap modificació.

A continuació es passa al següent punt.

Més que una mesa sectorial, el que hi ha al Departament d’Educació sembla la taula del No Aniversari de la famosa novel·la de Lewis Caroll.

Complement específic de major retribució: 

El Departament justifica que és una mesura excepcional – que encara no està aprovada – davant la situació de places sense cobrir, i que s’aplicarà enguany a les dues especialitats d’informàtica (507 i 627) i català. Aquest complement s’ha modificat respecte al curs passat i ara, es vol aprovar un paquet de 6 h extres indivisibles.  

Departament també informa: 

 • RDL 659/2023 possibilita contractar per hores a professionals del sector productiu per impartir de forma parcial docència. Es reuniran amb el SOC perquè volen saber com desenvolupar les contractacions parcials.
 • Estan millorant el procés en sol·licituds de difícil cobertura incorporant prioritats en la sol·licitud a la borsa de l’aspirant per tal de poder cridar de forma proactiva als aspirants sense que hagin de sol·licitar explícitament. 
 • Estan estudiant un nou procediment de creació d’un grup estable de substitucions en el qual podrien participar els aspirants que tinguessin interès i una major disponibilitat a ser cridats en qualsevol moment.
 • A 20/09/2023 sobre un total de 81.335 llocs a cobrir: 155 vacants no cobertes i 319 substitucions no cobertes. 
 • Sobre el C.O. extraordinari comenten que han rebut 8.400 reclamacions, que la previsió de publicació de les notes definitives serà la primera setmana d’octubre per complir els terminis del calendari previst donat que la publicació dels mèrits estava prevista pel 3 d’octubre.
 • El problema de la manca de docents no és excepcional sinó estructural i, per tant,  les hores extres no és una mesura viable. A més comporta sobrecàrrega a docents, així com vulnera i empitjora les condicions laborals. També posem en dubte el caràcter voluntari de la mesura, tenint en compte la coacció que poden rebre docents afectats pel Decret de Plantilles. 

Responen: això encara s’ha d’aprovar a funció pública. És una necessitat. 

 • L’aplicació del RDL 658/2023 possibilita la creació d’una figura de professor associat, que està més que demostrat que precaritza la professió. Fan evasiva. 
 • La manca de professorat va estretament lligat amb les condicions laborals que fa més de dos anys que estem intentant negociar i ens trobem amb un mur inaccessible. 
 • Demanem una mesa específica per a abordar les condicions dels coordinadors digitals que ja varen ser aprovades en un acord de govern i no s’està complint. També exigim que el nou càrrec de coordinació de coeducació sigui retribuït. 

Responen: Revisaran tots els complements retribuïts

 • La tardança en l’obertura dels nous serveis territorials deixa els treballadors en una situació vulnerable i desemparada. Si el procediment no es pot accelerar, s’ha de poder atendre el personal.

Responen: els nous serveis territorials començaran a funcionar al gener, mentrestant els treballadors són atesos pels antics SSTT. 

 • Tenim comptabilitzades unes 800 places desertes del Concurs d’Oposició extraordinari en les notes definitives i preguntem què pensen fer amb aquestes places desertes. També s’ha demanat a Transparència el nombre de places per especialitat que van quedar desertes en els processos d’estabilització PESCO (2016-2021) i demanem a la mesa que es faciliti, assenyalant que aquesta és una dada que conjuntament amb altres 3 condicions els obliga a convocar un nou Concurs de Mèrits segons l’article 217 del RDL 5/2023 de 28 de juny. Demanem una mesa urgent per tractar aquest tema. 

OBVIEN LA PREGUNTA I NO DONEN RESPOSTA.

 • Què faran amb els interins de les especialitats de PTFP que s’extingeixen i queden integrades al cos superior, en els casos que aquests docents no s’hagin pogut estabilitzar i no disposin de la titulació superior necessària per optar a cossos de secundària.
 • Preguntem sobre el tema del permís de paternitat de les monoparentals, que tenen el dret de gaudir 16 setmanes més com a mesura cautelar i el departament està recorrent aquests permisos. 

Responen: Per nosaltres donar el permís primer s’ha de modificar la SS. (Poca o nul·la voluntat política) 

Mesa sectorial #2Mesa sectorial #4