Davant les difamacions i la intervenció de l’Ensenyament públic via 155: organitzem-nos i mobilitzem-nos!

davant_les_difamacions_i_la_intervencio_de_l_ensenyament_public_via_155.pdfRecentment hem vingut denunciant una campanya difamatòria contra el nostre col·lectiu docent acusant-nos d’adoctrinar el nostre alumnat per fomentar l’independentisme i la incitació a l’odi. Aquestes acusacions falses han estat llençades inicialment per dirigents polítics del partit del Govern de l’Estat i altres partits, entitats i mitjans afins i posteriorment pel propi Ministeri d’Educació que ha fet requeriments al Departament d’Ensenyament per presumptes delictes i violació de la llei per “adoctrinament ideològic” als centres escolars.

Com ja dèiem, rebutgem de ple aquestes acusacions i reafirmem que el nostre col·lectiu docent ha treballat i treballa per una escola catalana lliure, democràtica, de qualitat, plural, intercultural, acollidora, respectuosa i coeducadora, que transmeti valors de tolerància, respecte i fraternitat entre totes les persones i per aconseguir que no hi hagi segregació, ni diferències de cap tipus. De la mateixa manera, tornem denunciar la gravetat d’aquestes acusacions que qüestionen la nostra professionalitat i pretenen generar una desconfiança que pot ser molt perjudicial per a la nostra tasca docent i per a la pròpia convivència als centres educatius.

D’altra banda, l’Estat ha aplicat l’article 155 i, a més de cessar el Govern, dissoldre el Parlament i convocar eleccions per la força, ha intervingut totes les Direccions Generals del Departament d’Ensenyament i les Subdireccions Generals d’Inspecció i de Llengua, justament les que permeten prendre mesures contra els àmbits que més han amenaçat: la immersió lingüística i al propi col·lectiu docent i la nostra tasca.
És inqüestionable que des de CGT Ensenyament ens hem oposat reiteradament i activa, a les polítiques educatives del Govern de la Generalitat pel que fa a les retallades i a la manca de democràcia als nostres centres educatius emparada en la LEC. Però això no suposa que restem impassibles davant els gravíssims atacs que estem patint ara per part del Govern de l’Estat, i menys encara davant aquesta pressa del control del Departament d’Ensenyament per la força que pot suposar una purga que, no només pot afectar els alts càrrecs, sinó que apunta també directament als i a les docents i treballadores de l’educació.

Davant de la gravetat de les difamacions vessades i de la intervenció del Departament d’Ensenyament i de les conseqüències que se’n poden derivar, des de CGT Ensenyament:

– Preguem ens informeu de qualsevol denúncia, amenaça o ordre que pugueu rebre al vostre centre i que qüestioni o vulgui interferir a la vostra tasca docent
.
– Estem estudiant diferents possibilitats de presentar una querella, amb altres entitats i/o com a sindicat, alhora que exigim la immediata dimissió del Ministre d’educació, Iñigo Méndez de Vigo.

– Instem els claustres, AMPAs, moviment estudiantil a fer assemblees per tractar aquest tema i organitzar una resposta com a comunitat educativa.

– En el cas dels claustres i/o assemblees de treballadores, proposem que es valori la possibilitat de convocatòria de vaga/ues davant aquesta intervenció de l’escola pública per part de l’Estat i que ens feu arribar els resultats d’aquest debat.

– Proposem que es facin resolucions de claustres, consells escolars, etc, en contra d’aquests acusacions i de la intervenció del nostre ensenyament públic.

Adjuntem dos models, per si els voleu fer servir: un per enviar directament al Ministre d’educació secretaria.ministro@mecd.es (preguem que també ens envieu còpia a nosaltres), i l’altre per demanar resolucions de consells escolars municipals i ajuntaments.

Animem a participar a les mobilitzacions contra la repressió, contra les difamacions al col·lectiu docent i contra la intervenció de l’ensenyament que tindran lloc els propers dies.

CGT Ensenyament, 17 d’octubre del 2017

Model manifest claustres AMPAS Consells Escolars (doc)

Model manifest claustres AMPAS Consells Escolars (odt)

Model Consells i Plens Municipals (odt)

Model Consells i Plens Municipals (doc)