Documents d’organització i gestió del centre 21-22

Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2021-2022​

Documents per àmbits

Cerca a la intranet del Departament

Proje​cte educati​​​u de​ centreCurrículumOrganització del centreGestió del centre
Avaluació del centre .pdfCicles de formació professional. Curs per a
l’accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior .pdf 
Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius .pdfActuacions ​​del centre en diversos supòsits .pdf
​Convivència i clima escolar .pdf​Cicles formatius de formació professional de grau bàsic. pdf ​ Nou!​Organització de les llars d’infants .pdf​Aspectes específics amb relació a l’alumnat dels centres de formació d’adults .pdf
Cultura digital del centre .pdfCicles esportius LOGSE i LOE .pdfOrganització del temps escolar.pdfAssegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal .pdf
Documents de gestió del centre .pdf Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària .pdfÒrgans unipersonals de direcció i de coordinació  .pdfFormació del personal dels centres i serveis educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques .pdf
El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdfConcreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdfPersonal d’administració i serveis i professional d’atenció educativa .pdfGestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa .pdf
Innovació pedagògica .pdfConcreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO .pdfPersonal docent ​.pdfGestió del personal de les llars d’infants .pdf
Objectius prioritaris i línies estratègiques del sistema educatiu  .pdfCurrículum del primer cicle de l’educació infantil .pdfZones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdfGestió del personal docent  .p​df
Participació de la comunitat educativa .pdfCurrículum dels ensenyaments d’idiomes .pdfGestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes .pdf
​Cursos d’especialització de formació professional .pdf​ Nou!​Implantació de les eines d’administració electrònica als centres del Departament .pdf
Ensenyaments artístics superiors .pdf Prevenció de riscos laborals .pdf
 Ensenyament de la religió .pdf Propietat intel·lectual .pdf
 Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf Protecció de dades personals .pdf
 Ensenyaments de les escoles de música i de dansa autoritzades .pdf Recollida i tractament de dades a efectes estadístics i científics​ .pdf
 Ensenyaments  de música de grau professional .pdf Salut escolar en els centres educatius .pdf
 Ensenyaments en els centres de formació d’adults .pdf Situacions específiques dels alumnes .pdf
 Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdf Transparència i accés a la informació pública .pdf
 Formació professional en alternança (dual i simple).pdf  Ús social dels centres .pdf
 Itineraris formatius específics: desenvolupament i aplicació .pdf* 
 L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf 
 Programacions i recursos didàctics .pdf  
 Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf  
 ​Servei d’assessorament en la formació
professional i reconeixement acadèmic delsaprenentatges assolits mitjançantl’experiència laboral o en activitats socials
 .pdf
  
 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf  
 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf  
 Títols propis: CFGM d’Animació en Circ, CFGS en Arts del Circ, CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral i CFGS en Tècniques de Direcció Coral .pdf  

​Data d’actualització: 2 de juliol de 2021

image_pdfimage_print