El col·lectiu d’intèrprets de llengua de signes catalana denuncia la precarietat laboral que posa en perill el dret a l’educació de les estudiants amb sordesa

El col·lectiu d’intèrprets de llengua de signes (ILSC), l’associació Volem Signar i Escoltar, la Federació de persones sordes de Catalunya (FESOCA) i el sindicat CGT s’han unit per denunciar la situació de precarietat i intrusisme laboral que pateixen les intèrprets de llengua de signes.


El col·lectiu professional d’intèrprets de llengua de signes catalana (ILSC) que treballa dins les aules atenent l’alumnat amb discapacitat auditiva, i la CGT denuncien una sèrie d’irregularitats al servei d’interpretació:

  • El Departament d’Educació fomenta l’intrusisme laboral, ja que la licitació pública permet contractar perfils professionals amb titulacions diferents com per exemple mediadors comunicatius (MECO), el perfil dels quals realitza funcions diferents de la interpretació de llengua de signes.
  • El col·lectiu d’intèrprets de llengua de signes és l’únic recurs que ofereix atenció educativa a l’alumnat amb discapacitat auditiva en estudis postobligatoris dins les aules. Així i tot, no se’ls reconeix com a part del CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius) ni com a personal PAE (Personal d’Atenció Educativa).
  • Actualment, el col·lectiu d’intèrprets es regeix pel conveni del sector de l’oci educatiu i sociocultural de Catalunya. Per tant, és un conveni no acord amb les funcions del perfil professional contractat i amb condicions laborals i econòmiques inferiors a les correspostes.
  • No es respecten i compleixen fermament les lleis següents, les quals en vulnerar-se, afecten directament l’alumnat amb sordesa, podent repercutir negativament en els seus estudis:
    • Llei 17/2012, de la llengua de signes catalana.
    • Decret d’inclusió 150/2017.
    • Article 24 de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides.