El Departament deixa sense efecte la publicació de la llista de persones admeses i excloses a la borsa de treball

Es deixa en suspens la resolució del concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament, convocat per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, fins que, superats els efectes de l’estat d’alarma, això sigui materialment possible.

En la resolució que es publicarà, s’entendran resolts els recursos que les persones interessades han presentat contra les resolucions de 14 d’abril i de 17 d’abril de 2020, del director general de professorat i personal de centres públics.

El Departament informa dijous 23 d’abril de 2020 que, degut al moment d’extrema excepcionalitat que estem vivint, el qual provoca que el personal no es pot desplaçar fins als diferents serveis territorials, hi hagi manca de recursos humans i materials i, per tant, no es puguin resoldre les múltiples errades que contenia la llista d’admesos i exclosos adequadament, l’administració deixa sense efecte la seva publicació (estem pendents de la publicació de la resolució entre avui i demà).

La baremació definitiva preveu que es pugui fer durant el període d’estiu. Les persones que han treballat enguany, un cop admeses les seves sol·licituds d’incorporació a la nova borsa, no podran entrar dins del procediment d’adjudicacions d’estiu . Tampoc se’ls podrà fer una proposta de continuïtat, si s’esqueia que en tenien els requisits necessaris.