El DEPARTAMENT no mostra intenció per millorar les condicions laborals de les TEEI

En reunim amb del Departament d’Ensenyament i la resta de sindicats per trobar acords i millores en les funcions i horaris de les treballadores TEEI.

Unes funcions i horaris que no s’han modificat ni millorat d’ençà que es va crear la figura de TEEI a les escoles públiques de la Generalitat.

Lluny de trobar millores laborals, el Departament, ens mostra un cop més que no valora a les seves treballadores!

Demanem que es modifiquin frases concretes que poden ser MAL INTERPRETADES PELS EQUIPS DIRECTIUS fent que les TEEI puguin trobar-se en situacions incòmodes com haver de fer tasques de monitoratge en l’espai del migdia, acollides, no assistir a reunions…en definitiva, no ser valorades com un membre més del CLAUSTRE.

Demanàvem redistribuir l’horari, un horari adaptat a la realitat i les necessitats de l’escola i l’alumnat 

Un horari on hi hagi un espai de coordinació amb els companys, ampliant les hores de reunions, preparació de material, formació…

Aspectes tant obvis per nosaltres com necessaris.

Aquestes modificacions no costen ni un cèntim a la Generalitat i ,tot i això, no hem vist intenció de modificació ni de millores laborals.

Esperarem el retorn que s’han compromès a donar, però CGT sortim molt descontentes de la mesa tècnica per l’actitud del Departament.

Des de CGT rebutgem aquests espais on no s’escolta a la part social,  ni es mostra cap intenció de cuidar a les treballadores.

Espais on la seva resposta sempre és la mateixa: ho estudiarem, ho valorarem….

Zero canvis, zero millores, zero avenços!

Us animem a totes a lluitar contra un sistema que no vetlla pel bé de les seves  treballadores.

Cal sortir i fer sentir la nostra veu!

#DignificacióDelPae

#DignificacióDeLesTeei

#EntreTotesTot!