El PAE no produeix, el PAE EDUCA

Malauradament, el Personal Laboral d’Atenció Educativa haurem de passar un altre cop per l’avaluació dels nostres caps (directors/es) per tal de poder cobrar o no el polèmic complement de productivitat.

Aquest complement de productivitat es basa en la puntuació del cap amb una autoavaluació de quatre objectius on s’ha de treure una puntuació mínima per aprovar i, posteriorment, cobrar en funció d’aquesta puntuació.

Per tant, poder cobrar o no aquest complement dependrà de l’opinió SUBJECTIVA de la Direcció. Sota el seu criteri decidiran si mereixem o no aquest complement. Per aquest motiu és un complement que pot generar malestar i conflictes amb els nostres equips directius i fins i tot amb algunes companyes.

A més li hem de sumar el fet que en molts casos el PAE dels centres educatius lluita per realitzar les funcions pròpies de la seva categoria professional perquè alguns equips directius els hi exigeixen fer tasques que no són de la seva pròpia categoria. Des de CGT laborals sabem que aquestes situacions poden provocar malestar amb els equips directius els quals poden avaluar negativament al PAE  que simplement lluita per dur a terme les funcions que li pertoquen.

El personal d’Atenció Educativa no produeix, EDUCA, atén l’alumnat i a les seves famílies fent-ho  amb recursos insuficients. A l’Escola Pública falten recursos!!!

 CGT LABORALS insistim en el fet que els diners del complement de productivitat han de ser  una part de les nostres retribucions. Per tant, reclamem un ingrés directe en la nòmina i no pas una avaluació subjectiva dels nostres equips directius. No és just que tothom no el pugui cobrar.

Des de CGT LABORALS no entenem com alguns sindicats han firmat l’aplicació d’aquest complement atès que  no tot el personal  de l’Administració Pública “produeix”. El PAE entre d’altres col.lectius duem a terme un servei a la ciutadania i és humiliant haver de passar per una avaluació del nostre/a  superior jeràrquic per poder cobrar o no aquests diners

.

LaLluita Continua!

ImParAblEs!

CGT Laborals Ensenyament